Zatelliitin laajennus

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.2. - 6.3.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.1.2020

Valmisteluvaihe:

Kuulutus: Valmisteluvaiheen kuuleminen 3.6. - 7.8.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.5.2020
Kaavaluonnos 18.5.2020, tark. 26.5.2020
Kaavaluonnoksen havainnepiirrokset 18.5.2020
Kaavaluonnoksen selostus 18.5.2020, tark. 26.5.2020
OAS-vaiheen palaute ja vastineet ilman nimitietoja 28.5.2020
Otteet ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta
Lomake mielipiteelle

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Kuulutus: Ehdotusvaiheen kuuleminen 4.11. - 4.12.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.10.2020
Kaavaehdotus 19.5.2020, tark. 27.10.2020
Kaavaehdotuksen havainnepiirros 27.10.2020
Kaavaehdotuksen selostus 19.10.2020, tark. 27.10.2020
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet 19.10.2020
Asemakaavan seurantalomake
Otteet ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta
Rakentamistapaohje, ehdotusvaihe 4.11.2020
Lomake muistutukselle

Kaavan hyväksyntäkäsittely:

Kunnanhallituksen käsittely 16.12.2020 § 328, linkki pöytäkirjaan.
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 1.2.2021 (§3), linkki pöytäkirjaan

Voimaantulo:

Kuulutus: Voimaantulo 24.3.2021

Voimaantullut kaavakartta kvalt 1.2.2021, Asemakaavaselostus, Havainnepiirros, Havainnekuva, Asemakaavan seurantalomakeRakentamistapaohje

Selvitykset:

Luontoselvitys (Airix Ympäristö / FMC Group, Part of Sweco, 2013)
Zatelliitin luontoselvitys (6.10.2020 Ramboll)
Maisema- ja viherverkko (2008 Airix Ympäristö)
Kempeleen kunnan hulevesien hallintasuunnitelma ss.1-32 (raportti 22.4.2016, rev. 20.6.2019 Pöyry) ja liitteet 1-3
Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (12.4.2016, Pöyry)
Rakennettavuusselvitys (12.12.2016 Pöyry)
Rakennettavuusselvitys (31.7.2020 Maveplan)
Sulfaattimaaselvitys (28.7.2020 Maveplan)
Zatelliitin laajennus, Liikenneselvitys (13.5.2020 Ramboll)
Zatelliitin kaupallinen selvitys (raportti 19.10.2020 Ramboll)

Kempeleen keskusta-alueen visio KAVio (kvalt 4.5.2020 § 28)
Kempeleen maankäytön kehityskuva 2050 (kvalt 1.6.2020 § xx)

Lisätietoa

Lisätietoja:

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 316 3769
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi tai
kaavoitus(at)kempele.fi

Asioiminen ensisijaisesti
puhelimitse tai sähköpostilla,
tapaamisista tulee sopia
etukäteen.