Vireillä olevat yleiskaavat

 

  • Golf-alueen osayleiskaava. Vireillä.
  • Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus. Vireillä.
  • Linnakankaan osayleiskaavan tarkistus. Vireillä. Linnakankaan osayleiskaavan voimaantulo 6.2.2002.
  • Sipola-Rajakorpi osayleiskaava. Voimaantulo 15.1.2003.
  • Ketolanperän osayleiskaava. Voimaantulo 12.8.2009.
  • Mourunkijärven ranta-asemakaava.

Muilla alueilla on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Vireillä olevat osayleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

Ketolanperän osayleiskaava

Sipola - Rajakorpi osayleiskaava

Linnakankaan osayleiskaava 2030

Oulun seudun yleiskaava 2020

Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040, osittain voimassa

Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät täältä.