Sisältö

Linnakankaan osayleiskaava 2030

Kaavaprosessin eteneminen

Kempeleen kunnanhallitus päätti käynnistää Linnakankaan osayleiskaavan tarkistuksen 23.4.2012. Laadittava osayleiskaava korvaa suunnittelualueella Oulun seudun yleiskaavan 2020 ja Linnakankaan osayleiskaavan (lv 6.2.2002). Laadittavan kaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti alueen maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä, tarkistaa alueen liikenneverkostot, varautua asumisen alueiden laajentumiseen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämiseen alueella. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2030.

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 23.5.-22.6.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Valmisteluvaihe:

Yleiskaavaluonnos

Kaavaselostusluonnos

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 20.2.-22.3.2019

Kuulutus: Linnakankaan osayleiskaava 2030, ehdostusvaiheen kuuleminen

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2019

Yleiskaavaehdotus 31.1.2019

Yleiskaavaselostus 12.2.2019

Lomakepohja muistutukselle

Selvitykset:

Viheralueverkostot ja reitit 14.3.2011

Liikennejärjestelmä ja sen kehittäminen, 2.6.2017

Kempeleen pyöräilyverkko - strategiasta konkretiaan 8.4.2016

Kaupallinen selvitys 14.6.2017

Luontoselvitys 4.9.2018, täydennetty 28.1.2019

Linnakallio masterplan 3.11.2015

Asukastilaisuus to 28.2.2019 klo 17-18.30

Nähtävillä olevaa Linnakankaan osayleiskaavaehdostusta 2030 esitellään kuntalaisille to 28.2.2019 klo 17.00-18.30 Linnakangastalon koululla (käynti Tahkoseläntien puoleisesta A-ovesta). Tervetuloa!