Sisältö

Linnakankaan osayleiskaava 2030

Kaavaprosessin eteneminen

Linnakankaan alueen osayleiskaavoitus on käynnistynyt. Perusselvityksiä on tehty Linnakaarron katualueen asemakaavoituksen yhteydessä:

Viheralueverkosto ja reitit, Ympäristöselvitys, Linnakankaan pohjoisosan luontoselvitys, Liikenneselvitys

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 23.5.-22.6.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Valmisteluvaihe:

Yleiskaavaluonnos

Kaavaselostusluonnos

Ehdotusvaihe: