Varhaiskasvatus

Kempeleen kunnalla on tavoitteena tarjota asukkaiden tarpeisiin vastaavia laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Varhaiskasvatus tukee lapsen monipuolista hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatus Kempeleessä

Kempeleen kunnan varhaiskasvatuspalvelumuodot ovat seuraavat:

 • Kunnallinen varhaiskasvatus ja perhepäivähoito.
 • Yksityinen varhaiskasvatus. Yksityiseen päiväkotiin haetaan samalla sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella kuin kunnalliseen varhaiskasvatukseenkin. Linkki hakemukseen löytyy Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut -osasta. Palveluntuottaja laskuttaa perheeltä omavastuuosuuden.
 • Yksityinen perhepäivähoito. Yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan lakisääteistä ja kunnallista yksityisenhoidon tukea. Perheet maksavat palveluntuottajan määrittelemän asiakasmaksun perhepäivähoitajalle. Perheet voivat palkata työsuhteisen perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuella. Tällöin perhe toimii työnantajana. Kunta hyväksyy perhepäivähoitajan. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta.
 • Kunta tukee kotona annettavaa hoitoa maksamalla lakisääteistä kotihoidon tukea alle 3-vuotiaista lapsista. Alle 2-vuotiaille maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi kunnallista kotihoidon tukea. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta.
 • Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan kotona hoidossa oleville lapsille. Toimintamuotoina ovat lapsille suunnatut varhaiskasvatuskerhot sekä vanhemmille ja lapsille yhteiset perhekerhot

Näin haet varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista ja yksityistä) sekä avointa varhaiskasvatuskerhoa haetaan sähköisesti. Hakemus tulee tehdä neljä kuukautta ennen hoidon alkua. Jos varhaiskasvatuspaikka tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua. 

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin.

Palveluohjaaja Maria Myllymäki p. 044 4972 244

Länsipuolen kunnalliset ja yksityiset päiväkodit.

 • Sarkkirannan päiväkoti
 • Santamäen päiväkoti
 • Kirkonkylän päiväkoti
 • Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
 • ViksuVekara (yksityinen päiväkoti)
 • PikkuProffa (yksityinen päiväkoti)

Palveluohjaaja Aini Lukkari p. 050 4636 340

Itäpuolen kunnalliset ja yksityiset päiväkodit sekä kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito.

 • Ylikylän päiväkoti
 • Honkasen päiväkoti
 • Kokkokankaan päiväkoti
 • Pikkukokon päiväkoti (ympärivuorokautinen)
 • Linnakankaan päiväkoti
 • Touhula Liikuntapäiväkoti Kempele (yksityinen päiväkoti)
 • Norlandia Luonnossa kotonaan Halinaperot (yksityinen päiväkoti)
 • TouhuVekara (yksityinen päiväkoti)
 • Englanninkielinen päiväkoti ICEC (yksityinen päiväkoti)

Avoin varhaiskasvatus

Avoimeen varhaiskasvatukseen hakevat voivat ottaa yhteyttä suoraan ko. yksiköihin.

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

1.8.2021 on astunut voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai mahdollisesta epäkohdan uhasta yksikön esihenkilölle. Yksikön esihenkilö käynnistää viivytyksettä tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi ja ilmoittaa asiasta myös varhaiskasvatuksenjohtajalle. Ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskettaa sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.


Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.


Varhaiskasvatuslaki 57 a§ ja Varhaiskasvatuslaki 57 b§

 

Lisätiedot

Muksunetin, Tietoedun ja esiopetuksen Wilman tekninen tuki

 • Maija Junnonaho, 050 316 3737, maija.junnonaho@kempele.fi

Varhaiskasvatuksen hallinto

 • varhaiskasvatuksen johtaja, Virpi Uutela, p. 050 5681 907
 • palvelusihteeri (kunnan itäpuoli), Sinikka Leinonen, p. 044 4972 311 
 • palvelusihteeri (kunnan länsipuoli), Tarja Koivisto, p. 044 4972 312 
 • Käyntiosoite: Vihikari 10, 90440 Kempele 
 • Postiosoite: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele