Kadut ja liikenne

Liikennejärjestelmä

Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Liikennevirasto ovat laatineet Oulun seudun yhteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2013-2015. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030:ssä Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. esitetään seudun liikennejärjestelmästä vastaavien tahojen yhteinen näkemys Oulun seudun liikennejärjestelmän tavoitetilasta, kehittämisen toimintalinjoista sekä tarvittavista toimenpiteistä.

Kadut

Kadunpidon järjestäminen ja katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien ylläpitovastuu kuuluu kunnalle. Kempeleessä kunnossapidettäviä katuja ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä on yhteensä noin 220 km, johon vuosittainen katurakentamisen kautta syntyvä lisäys on 2-3 km. Kunnan uudessa liikennepoliittisessa ohjelmassa (pdf) määritellään periaatteet kestävälle ja turvalliselle liikenneverkolle sekä pysäköinnin, valaistuksen ja mainostamisen periaatteet. Lisäksi ohjelma linjaa miten kunnassa suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään teitä ja katuja. Voit tutustua uusimpiin katusuunnitelmiin suunnitelmapankissa (pdf).

Maantiet

Liikennevirasto vastaa maanteiden ylläpidosta (valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet). Maanteitä Kempeleessä ovat Eteläsuomentie, Kempeleentie, Ketolanperäntie, Kokkokankaantie, Kuokkamaantie, Lehmikentäntie, Pohjantie ja Vihiluodontie. 

Maanteiden kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Yksityistiet

Kempeleen kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa rahallisesti. Avustusta haetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (30.4.).

Yksityisteiden avustusperiaatteet ja avustusten haku