Sisältö

Kadut ja liikenne

Liikennejärjestelmä

Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Liikennevirasto ovat laatineet Oulun seudun yhteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuonna 2013-2015. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030:ssä esitetään seudun liikennejärjestelmästä vastaavien tahojen yhteinen näkemys Oulun seudun liikennejärjestelmän tavoitetilasta, kehittämisen toimintalinjoista sekä tarvittavista toimenpiteistä.

Kadut

Kadunpidon järjestäminen ja katujen sekä kevyen liikenteen väylien ylläpitovastuu kuuluu kunnalle. Kempeleen kunnassa kunnossapidettäviä katuja ja kevyen liikenteen väyliä on yli 150 km, vuosittainen lisäys on 2–3 km. Kempeleen kunnan tiepoliittisessa ohjelmassa määritellään periaatteet sille, miten kunnassa katuja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään. Voit tutustua uusimpiin katusuunnitelmiin suunnitelmapankissa.

Maantiet

Liikennevirasto vastaa maanteiden ylläpidosta (valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet). Maanteitä Kempeleessä ovat Eteläsuomentie, Kempeleentie, Ketolanperäntie, Kokkokankaantie, Kuokkamaantie, Lehmikentäntie, Piriläntie, Pohjantie ja Vihiluodontie. Maanteihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaita palvelee tienkäyttäjän linja puh. 0200-2100.

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, niin ylläpitovastuu on tien osakkailla. Kunta on solminut kokoojatyyppisten yksityisten teiden tiekuntien kanssa kunnossapitosopimuksia. Kunta hoitaa kesä- ja talviaikaisen kunnossapidon. Mahdollisesti kolmansille aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta. Kunnan sopimusperusteisesti kunnossapidettäviä yksityisteitä ovat: Teppolantie, Tahkoseläntie, Mourungintie, Liimatantie, Ylipääntie, Rajakorventie, Isoaukiontie, Välikorventie ja Luonungintie. Lisäksi kunta auraa talvella yksityisiä teitä, joiden osakkaat yhteisesti suorittavat kunnalle maksun. Aurausmaksu vahvistetaan vuosittain.

Yhteystiedot

Ympäristön kunnossapidon taksat