Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluja on saatavilla seuraavasti:

 

Nuorisotyö on kohtaamista, kannustavaa kasvatusta ja yhdessä tekemistä.

Kempeleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua. Nuorisotyössä edistetään nuorten hyvinvointia, tarjotaan monipuolista, ennaltaehkäisevää lasta ja nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa palvelua. Lasten- ja nuorten tilat ovat vapaa-ajan viettopaikkoja. Nuorisotyö järjestää myös retkejä, leirejä ja tapahtumia. 

Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ryhmäyttämisen, pienryhmä- ja välituntitoiminnan avulla. 

Miten osallisuus näkyy nuorisopalveluissa

Nuorisopalvelut edistävät omassa toiminnassaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.
Kempeleen nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisopalvelut tukevat jatkossa entistä enemmän nuorten omien ideoiden toteuttamisessa ja nuorisotyössä kannustetaan siihen, että nuoret itse järjestäisivät kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamien ovat tärkeä osa nuorisopalvelujen toimintaa.

Koulunuorisotyö kasvattaa yhteisöllisyyteen

Kempeleen nuorisopalveluilla on alkanut 1.8.23 vuoden mittainen koulussa tehtävän nuorisotyön -hanke. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee pääsääntöisesti päivisin Kirkonkylän ja Linnakankaan kouluilla. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa Kempeleen kouluissa tehtävää nuorisotyötä yhteistyössä oppilaiden, kouluhenkilökunnan, oppilashuollon, seurakunnan nuorisotyön sekä nuorisopalvelujen kanssa. Koulunuorisotyössä keskitytään yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen, yksilön kasvun ja kehityksen tukemiseen erilaisia työmenetelmiä käyttäen. Koulunuorisotyön tärkeä työtehtävä on myös tiedottaa nuorille heille suunnatuista palveluista, toimijoista sekä turvallisista vapaa-ajan viettopaikoista.

 Lisätietoa

Nuorisopalvelujen päällikkö

Sanna Tauriainen 
p. 050 307 8981 
sanna.tauriainen@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa