Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluja on saatavilla seuraavasti:

Kempeleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua. Nuorisotyö keskittyy tarjoamaan monipuolista, ennaltaehkäisevää ja lasta sekä nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa palvelua. Lasten- ja nuorten tilat ovat vapaa-ajan viettopaikkoja. Nuorisotyö järjestää myös retkejä, leirejä ja tapahtumia.
Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ryhmäyttämisen, pienryhmä- ja välituntitoiminnan avulla. 

Nuorisopalvelut edistävät omassa toiminnassaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Kempeleen nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisopalvelut tukevat jatkossa entistä enemmän nuorten omien ideoiden toteuttamisessa ja nuorisotyössä kannustetaan siihen, että nuoret itse järjestäisivät kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamien ovat tärkeä osa nuorisopalvelujen toimintaa.

Etsivä nuorisotyö  tarjoaa matalan kynnyksen apua, tukea ja palveluohjausta 15-28-vuotiaille.

Kempeleen Starttipaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun. Starttipaja/kuntouttava työtoiminta siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Ohjaamo Kempele on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, joka tarjoaa henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea monialaisesti. 

Vuoden nuori 2022 Vanessa VäliahoLisätietoa

Yhteystiedot

Vs. Nuorisopalvelujen päällikkö

Heidi Alatalo  
050 307 8981 
heidi.alatalo@kempele.fi

Sanna Tauriainen to 5.1. alkaen

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa