Nuorisopalvelut

Hyvää alkavaa uutta vuotta 2022!

Kempele Akatemin tyytyväisyyskysely 2022
Kempele Akatemia toteuttaa 3. - 31.1.2022 välisenä aikana tyytyväisyyskyselyn kuntalaisille. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten tyytyväisyyttä Kempele Akatemian palveluihin. Kempele Akatemiaan kuuluvat Kempele-opiston, Kempeleen kirjaston, kulttuurin, liikunnan, nuorisopalveluiden sekä Zimmarin palvelut. Kyselyyn voi vastata myös Kempele Akatemian eri pisteissä.
Linkki kyselyyn.    Kiitos osallistumisestasi!

Kempeleen kunnan nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2022 

Nuori voi valita yhden alla olevista vaihtoehdoista.

  • Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin hakemuksen täyttäneelle vuonna 2005 ja 2006 syntyneelle (16 tai 17 –vuotta vuonna 2022 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Mikäli seteleitä jää jakamatta, jaetaan loput 18 –vuotiaille. Kesätyöseteliä haetaan sähköisesti, linkki hakemukseen on osoitteessa www.kempele.fi/kesatyo
  • Kunnan kesätyöpaikkoja (10) voivat hakea vuonna 2003 tai 2004 syntyneet (vuonna 2022 18 tai 19 –vuotta täyttävät) kempeleläiset nuoret. Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 14.3.2022 klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy 25.1.2022 klo 8.00 alkaen sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat.
  • Vuonna 2003-2007 syntyneillä (15-19 –vuotiailla) kempeleläisillä nuorilla (20) on mahdollisuus saada kesäyrittäjärahaa perustamalla 4H-yrityksen. Kesäyrittäjäksi hakuaika alkaa 16.2.2022 klo 16.00 ja päättyy 23.3.2022 klo 16.00. Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti, hakulomake julkaistaan 16.2.2022 sivuilla www.kempele.fi/kesatyo

 

Vuoden nuori 2021 Ella Turunen - Onnittelut!

Nuorisopalveluja on saatavilla seuraavasti:

Kempeleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua. Nuorisotyö keskittyy tarjoamaan monipuolista, ennaltaehkäisevää ja lasta sekä nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa palvelua. Lasten- ja nuorten tilat ovat vapaa-ajan viettopaikkoja. Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ryhmäyttämisen, pienryhmätoiminnan ja harrastustoiminnan avulla. 
Nuorisotyö järjestää retkejä, leirejä ja tapahtumia.

Nuorisopalvelut edistävät omassa toiminnassaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Kempeleen nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisopalvelut tukevat jatkossa entistä enemmän nuorten omien ideoiden toteuttamisessa ja nuorisotyössä kannustetaan siihen, että nuoret itse järjestäisivät kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamien ovat tärkeä osa nuorisopalvelujen toimintaa.

Etsivä nuorisotyö  tarjoaa matalan kynnyksen apua, tukea ja palveluohjausta 15-28-vuotiaille.

Kempeleen Starttipaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun.

Ohjaamo Kempele on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, joka tarjoaa henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea monialaisesti.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Vs. Nuorisopalvelujen päällikkö

Heidi Alatalo  
050 307 8981 
heidi.alatalo@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa