Asioi verkossa

Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa käytetään pääsääntöisesti sähköisiä asiointipalveluja. Alla olevista laatikoista löydät lisätietoja.

Sähköisellä hakemuksella voit tehdä:

 • varhaiskasvatushakemuksen (kunnallinen perhepäivähoito, kunnallinen päiväkotihoito ja yksityiset päiväkodit)
 • avoimen varhaiskasvatustoiminnan hakemuksen
 • esiopetukseen ilmoittautumisen

Lisäksi voit tarkistaa kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksusi maksulaskurista.

Varhaiskasvatuksen WEB -palvelu (Vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevan varhaiskasvatuksen asiakkuuden. Perheen pohjatiedot ovat valmiina)

Varhaiskasvatuksen WEB -palvelun kautta voi tehdä:

 • varhaiskasvatushakemuksen (kunnallinen perhepäivähoito, kunnallinen päiväkotihoito ja yksityiset päiväkodit)
 • avoimen varhaiskasvatustoiminnan hakemuksen
 • esiopetukseen ilmoittautumisen
 • siirtohakemuksen hoitopaikan vaihtamisesta
 • hyväksyä tai hylätä tarjotun varhaiskasvatuspaikan
 • puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen
 • arvion varhaiskasvatusmaksusta (valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan)
 • korkeimman varhaiskasvatusmaksun hyväksymisen, jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja
 • toimittaa tuloliitteet (ohje liitteiden lähettämiseen)
 • varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta hoitopaikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti. (1.9.23 alkaen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan Edlevo-sovelluksella. Ohje löytyy täältä.  Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat tekevät irtisanomisen omaan päiväkotiinsa.
 • suostumus sähköiseen tiedoksiantoon:Asiakas voi antaa suostumuksensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Päätökset lähetetään sähköisenä viestinä varhaiskasvatuksen WEB-palveluun. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään asiakkaan kunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksista sähköpostiosoitteessa on ilmoitettava viipymättä sähköisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta.

Palveluntarpeen muutos täältä pääset ilmoittamaan muutokset tuntiperusteisiin maksuluokkiin.

Edlevo on sovellus kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon asiakassuhteen alettua. Huoltajat ilmoittavat lasten suunnitellut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot ja vastaavat mm. loma-aikojen kyselyihin. Edlevoa voi käyttää mobiilisovelluksella tai selaimen kautta.

Lisätietoja:
Maija Junnonaho
puh. 0503163737
maija.junnonaho@kempele.fi

Muksunetti on varhaiskasvatuksen käytössä oleva selaimella toimiva yhteydenpitoalusta. Muksunetistä löytyy esitietolomake, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Omat sivut. Omilla sivuilla on ryhmästä riippuen kuvia ja/tai blogi. 

Lisätietoja:
Maija Junnonaho
puh. 0503163737
maija.junnonaho@kempele.fi

Wilma on esiopetuksessa käytössä oleva yhteydenpitoalusta, Wilma toimii sekä selaimella että sovelluksella. Wilmasta löytyy esitietolomake sekä lapsen esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma. Lomakkeet ovat täytettävissä vain selaimella. Wilmasta on luettavissa esiopetuksen sekä täydentävää varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet. Wilmassa voi viestiä henkilökunnan kanssa. Ohjeet Wilman käyttöön löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Maija Junnonaho
puh. 0503163737
maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa

Edlevon, Muksunetin ja esiopetuksen Wilman tuki huoltajille

Maija Junnonaho, p. 050 316 3737, maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa sähköisestä asioinnista antaa

Sinikka Leinonen puh. 044 4972 311, sinikka.leinonen(a)kempele.fi
Tarja Koivisto p. 044 4972 312, tarja.koivisto(a)kempele.fi