Metsärinteen asuinalueen laajennus

Kempeleen kunta valmistelee asemakaavan muutosta ja laajennusta Ylikylän Haapamaan (105/017) ja Ketolanperän (206/018) tilasto- ja pienalueille. Kunnan kaavoituskatsauksissa on esitetty Metsärinteen asuinalueen laajennusta tulevana kaavahankkeena. Kunta on harjoittanut maanhankintaa alueella ja teettänyt alueelle viitesuunnitelman ja luontoselvityksiä. Asemakaavoituksen pohjana sovellettava viitesuunnitelma on arkkitehdin opinnäytetyönä valmistunut tutkimus ja suunnitelma metsäluonnon huomioon ottavasta pientaloalueen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Asemakaavan tavoitteena on jatkaa Hovinmetsäntietä Ketolanperäntiehen asti ja laatia siihen tukeutuvalle alueelle asemakaava. Tarkoituksena on selvittää ympäröivien rakennettujen alueiden tiivistämistä ja kunnallistekniikan kehittämisen edellytyksiä. Ennen varsinaiseen suunnitteluun ryhtymistä on katsottu tarpeelliseksi selvittää alueen maanomistajien mielipiteitä ja odotuksia alueen käytöstä ja kehittämisestä.

Maanomistajakysely 16.12.2019 - 16.1.2020
Alueen sijainti kartoilla
Luontoselvitys,Metsärinteen asemakaavan laajennus, Pöyry Finland Oy, 2018
Viitesuunnitelma - Hanna Jokela: Metsäkylä, pientalosuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle, 2019

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillolo 17.3. - 16.4.2021

Kuulutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluvaihe:

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Hyväksymisvaihe:

Kaavamuutoksen voimaantulo:

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija Juha Auno
p. 040 1820 509

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
p. 050 4636 504

kaavoitus(at)kempele.fi tai
etunimi.sukunimi@kempele.fi