Paiturintien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee Hakamaan tilastoalueen Paiturin pienalueen kortteleita 12002 ja 12003 sekä niihin liittyviä katualueita. Suunnittelualue sijaitsee Paiturintien ja Piriläntien risteyksen molemmin puolin ja on laajuudeltaan n. 1,9 ha.

Opaskartan kuva, jossa ympyröity Paiturintien ja Piriläntien risteysalue

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maltillisesti tiivistäen asuinrakentamisen mahdollisuuksia suunnittelualueen toteutumattomilla tai vajaasti rakentuneilla tonteilla.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2021 § 441.

Kuulutus: Vireilletulo ja valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettaminen 5.1.-4.2.2022.

Nähtäville asetettu aineisto

Selostusluonnos

Ote rekisterikartasta

Ote voimassaolevasta asemakaavasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaluonnos

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnanhallituksen päätöksellä 14.3.2022 § 80.

Kuulutus: Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 16.3-19.4.2022.

Selostusehdotus

Liite 4: Asemakaavaehdotus ja ote voimassa olevasta asemakaavasta

Liite 5: Luonnosvaiheen palautteet ja vastineet

Liite 6: Rakennustapaohje

Liite 7: Paiturintien kaavamuutoksen kulttuuriympäristö- ja maisematarkastelu

Liite 8: Paiturintien kaavamuutoksen luontoselvitys

Kirkonseudun meluselvitys

Hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.5.2022 § 30. Päätösote.

Kaavamuutoksen voimaantulo

Voimaantulokuulutus 22.6.2022