Sisältö

Ajantasa-asemakaava

Asemakaavatilanne

Kempeleen kunnan ympäristöpalveluissa pidetään yllä ajantasa-asemakaavaa, johon päivitetään kaikki voimaan kuulutetut uudet asemakaavat ja tehdyt tonttijakomuutokset. Voimassa oleva ajantasa-asemakaava sekä eri ikäisten asemakaavojen rajaukset löytyvät alta PDF -tiedostoina. Värillinen asemakaava on suuri tiedosto, joka kannattanee tallentaa omalle koneelle ennen lähempää tarkastelua. Suunnittelijoille ja rakennushankkeeseen ryhtyville voidaan pyynnöstä irrottaa tietokannasta tonttikohtainen DWG -tiedosto. Irrottamistyön tekevät tekniset avustajat, joiden yhteystiedot löytyvät oikeasta marginaalista.

Kempeleen ajantasainen asemakaava värillisenä, 17 067 kt

Kempeleen ajantasainen asemakaava, länsiosa 9 037 kt

Kempeleen ajantasainen asemakaava, itäosa 8 871 kt

Kempeleen ajantasainen asemakaava ja eri aikana laadittujen kaavojen rajaukset, 6 492 kt

Mourunkijärven rantakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.8.1988 ja lääninhallitus on vahvistanut sen 9.6.1989. Mourunkijärven alueella on olemassa olevia rakennuspaikkoja myös rantakaavan ulkopuolisella alueella. Alueella ei ole hyväksyttyä asemakaavan pohjakarttaa, joten rantakaavan ajantasaistus asemakaavaksi odottaa määrärahaa alueen pohjakartan laatimiseksi.