Kulttuuriympäristö

Kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat valtakunnalliset inventoinnit maisema-alueista, kulttuurihistoriallista ympäristöistä ja esihistoriallisista suojelualuekokonaisuuksista ovat alueidenkäytön suunnittelun lähtöaineistoa. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995 valittuihin Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. kuuluva Limingan lakeus ulottuu myös Kempeleen alueelle. Museoviraston tekemään inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. (RKY 2009) sisältyy Kempeleen kirkko (v. 1686) ja tapuli (v. 1769), ts. vanha kirkonmäki. Pohjanlahden ympäri Tuusulasta Tukholmaan kulkeva historiallinen tielinja Pohjanmaan rantatie on myös valtakunnallinen RKY-kohde, ja osa siitä kulkee Kempeleen kunnan alueella. Vanha rantatie sai valtakunnallisen matkailutie -statuksen nimellä Pohjanlahden Rantatie vuonna 2010, minkä jälkeen toteutettiin reitin viitoitus ruskeapohjaisin majakkasymbolein myös Kempeleen taajamakuvaan Eteläsuomentielle, Piriläntielle ja Kempeleentielle.

"Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina" -Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan 2005 (pdf) on koottu tietoa paikallisesti arvokkaiksi tunnistetuista kulttuuriympäristöistä Kempeleessä.