Metsät

Kempeleen kunnalla on sekä talous- että taajamametsiä. Metsiin sijoittuu Leton ja Honkasen luontopolut. Ketolanperän koululla ja Linnakankaalla on myös lyhyemmät luontoreitit.

Nuotiopaikkoja löytyy mm. Köykkyristä, Ketolanperältä ja Marjakammin retkeilyreitiltä. Vihiluodon rannassa ja Juurussuon kylätalolla on kyläyhdistyksien ylläpitämät kodat/laavut, joita voi myös käyttää. Muista ulkoillessa tuoda omat polttopuut ja viedä roskat takaisin kotiin, jotta ympäristö pysyy siistinä. Tunne myös jokamiesoikeudet.

 

Lisätietoa

Puiden kaataminen Kempeleen kunnasssa

Puiden kaatamista ei saa suorittaa asemakaava-alueella ilman lupaa. Omalla tontilla sijaitseville puille haetaan kaatolupa rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta arvioi annettujen esitietojen perusteella tarvitseeko puiden kaatamiselle hakea varsinaista maisematyölupaa. Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

Lähetä puunkaatolupahakemus sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta@kempele.fi. Kerro kohteen tarkka osoite, kiinteistötunnus, montako puuta on tarkoitus kaataa, missä ne tarkalleen sijaitsevat ja mitä puulajia ovat. Lisää valokuvia kaadettavista puista, mikäli mahdollista. Yhtiömuotoisissa kohteissa liitteeksi tarvitaan ote hallituksen tai taloyhtiön kokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee päätös kaataa kyseiset puut. Tarvittaessa lisätietoja antaa rakennusvalvonnan lupasihteeri p. 050 316 9660.

Puiden kaato rakennetussa ympäristössä on vaativaa erikoistyötä ja siinä kannattaa käyttää ammattitaitoista henkilöä, jonka vastuuvakuutus on voimassa. Naapureiden rakennuksia, rakenteita ja kasvillisuutta ei saa vahingoittaa puiden poiston yhteydessä. Naapureita tulee tiedottaa ennen puiden kaatoa,

Kunnan katu -ja viheralueilla olevien puiden kaadosta vastaa Puistot ja yleiset alueet.
Pääsääntöisesti taajamametsienhoidot tehdään kokonaistaloudellisesti aluekokonaisuuksina ja tällöin kiinnitetään huomio myös kiinteistöjen rajojen läheisyydessä kasvaviin puihin.
Isommista taajamametsänhoidoista tiedotetaan kunnan nettisivuilla.
Vioittuneet ja sairaat puut sekä puut, joiden oksat tai juuret ulottuvat yksityisen tontille, kunta poistaa ilman kustannuksia. Roskaaminen ja esim. aurinkokennoja varjostavat puut eivät ole riittäviä syitä terveiden ja hyväkuntoisten puiden poistoon.
Yksittäisten puiden poistaminen kunnan puolelta on maksullista Kunnallistekniikan taksataulukon mukaisesti, linkki taksataulukkoon.

Kunta tekee kannonpoiston, jos puu on kaadettu kunnan toimesta rakennetulta
viheralueelta. Metsäalueelta tai muulta hoitamattomalta alueelta kantoja ei poisteta.