Metsät

Kempeleen kunnalla on sekä talous- että taajamametsiä. Metsiin sijoittuu Leton ja Honkasen luontopolut. Ketolanperän koululla ja Linnakankaalla on myös lyhyemmät luontoreitit.

Nuotiopaikkoja löytyy mm. Köykkyristä, Ketolanperältä ja Marjakammin retkeilyreitiltä. Vihiluodon rannassa ja Juurussuon kylätalolla on kyläyhdistyksien ylläpitämät kodat/laavut, joita voi myös käyttää. Muista ulkoillessa tuoda omat polttopuut ja viedä roskat takaisin kotiin, jotta ympäristö pysyy siistinä. Tunne myös jokamiesoikeudet.

Taajamametsien hoitotoimenpiteet

Ristisuolla aloitetaan taajamametsien hoitotyöt viikolla 31, 2.8.2021 lähtien. Kartassa on turkoosilla merkitty alueet, joilta metsuri poistaa alikasvosta sekä sairaita ja vioittuneita puita. Lisäksi tonttien rajoilla puuston väljennystä.

Asukkaita pyydetään siirtämään mahdollisesti kunnan alueella olevat tavarat omalle tontille. Metsätöiden arvioitu päättymisajankohta on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa kunnanpuutarhuri Paula Taskila 0503169669 tai sähköpostilla paula.taskila@kempele.fi

Kartta päivitetty 12.8.2021.

Lisätietoa

Puiden kaataminen Kempeleen kunnasssa

Puiden kaatamista ei saa suorittaa asemakaava-alueella ilman lupaa. Omalla tontilla sijaitseville puille haetaan kaatolupa rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta arvioi annettujen esitietojen perusteella tarvitseeko puiden kaatamiselle hakea varsinaista maisematyölupaa. Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § Maisematyölupa).

Lähetä puunkaatolupahakemus sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta@kempele.fi. Kerro kohteen tarkka osoite, kiinteistötunnus, montako puuta on tarkoitus kaataa, missä ne tarkalleen sijaitsevat ja mitä puulajia ovat. Lisää valokuvia kaadettavista puista, mikäli mahdollista. Yhtiömuotoisissa kohteissa liitteeksi tarvitaan ote hallituksen tai taloyhtiön kokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee päätös kaataa kyseiset puut. Tarvittaessa lisätietoja antaa rakennusvalvonnan lupasihteeri p. 050 316 9660.

Puiden kaato rakennetussa ympäristössä on vaativaa erikoistyötä ja siinä kannattaa käyttää ammattitaitoista henkilöä, jonka vastuuvakuutus on voimassa. Naapureiden rakennuksia, rakenteita ja kasvillisuutta ei saa vahingoittaa puiden poiston yhteydessä. Naapureita tulee tiedottaa ennen puiden kaatoa,

Kunnan katu- ja viheralueilla olevien puiden kaadosta vastaa Puisto ja yleiset alueet. Pääsääntöisesti taajametsienhoidot tehdään kokonaistaloudellisesti aluekokonaisuuksina, joista ilmoitetaan kunnan nettisivuilla.

Vioittuneet ja sairaat puut sekä puut, joden oksat tai juuret ulottuvat yksityisen tontille, kunta poistaa ilman kustannuksia. Muuten yksittäisten puiden poistaminen kunnan puolelta on maksullista Kunnallistekniikan taksataulukon mukaisesti, linkki taksataulukkoon.