Sisältö

Yleiskaavat

Yleiskaava sijoittaa toiminnot (MRL, luku 5)

Kunta laatii ja kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavat, joissa määritellään eri toimintojen parhaat mahdolliset sijainnit. Osayleiskaavoissa tutkitaan rakentamisen edellytyksiä, ohjataan uutta rakentamista sopiville paikoille ja osoitetaan alueita asumis-, yritystoiminta-, palvelu-, maa- ja metsätalous- sekä virkistyskäyttöön.Osayleiskaavoissa määritellään tulevat asemakaavoitettavat alueet, joilla tarkennetaan maankäytön suunnittelua edelleen. Kempeleen kunnassa osayleiskaavat teetetään kunnan elinvoimavaliokunnan ja ympäristöpalveluiden ohjauksessa konsulttitoimistoilla, jotka kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Uudet voimaantulevat osayleiskaavat kumoavat alueellaan seudun yhteisen yleiskaavan.

Yhteystiedot

Linkit

Valtioneuvosto / VAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntaliitto / P-P mkk
Maakuntakaavoitus, Pohjois-Pohjanmaa

Kaupunkiseutuyhteistyö / Osyk2020
Oulun seudun yleiskaava 2020

Suunnittelutilanne, yleiskaavat