Sisältö

Tie- ja katusuunnitelmat

Tie- ja katusuunnitelmat uusilta kaava-alueilta ovat löydettävissä tilastoalueittain:

101 KESKUSTA


Pyöräilyn ja jalankulun erityinen laatukäytävä välillä kuntakeskus - Zeppelin, katusuunnitelmaehdotus

yleiskarttasuunnitelma


003 Ristisuo

Zatelliitintie välillä Planeettatie - Komeetantie, rakennussuunnitelma

kartta 1, kartta 2, kartta 3, poikkileikkaukset

Ristisuontie välillä Katintie - Rasvatie, perusparannussuunnitelmaehdotus

kartta, poikkileikkaukset

Linnunradan katu- ja ympäristösuunnitelmat Zatelliitin yritysalueen laajennusosassa

yleiskartta, suunnitelmakartta Linnunrata, suunnitelmakartta Laskuoja 1, pituusleikkaus Laskuoja 1, katujen tyyppipoikkileikkaus, eritasoliittymän korkeudet, Zatelliitin kosteikot

005 Riihivainio

Merisarantie, Kaskihalmeentie ja Oksakarinkuja katusuunnitelmaehdotus

kartta 1, kartta 2, poikkileikkaukset

009 Kirkonseutu

Kirkonkylän koulukeskuksen liikenne- ja pysäköintialueiden katusuunnitelmaehdotus

kartta

Vihiluodontie kadun perusparannussuunnitelma

kartta

103 HAKAMAA

Teppolantie, Uneliuksentie ja Hakamaantie perusparannussuunnitelma ehdotukset

linkki suunnitelmiin ja palautteeseen

012 Paituri

Paiturin polku, Paiturin haka ja Paiturin niitty kadunrakennussuunnitelmat
kartta, poikkileikkaus

011 Hakamaa

Hakamaan ja Ollilan osa-alueella sijaitsevien K1 Hakamaantie, K2 Mullukankatu, K3 Nysäkuja, K4 Akselikuja, K5 Mantakuja, K6 Takomokuja, K7 Pulkkisentie, K8 Sohjanantie, K9 Mullukankuja, K10 Karsinakuja, K11 Mullukanhaka, K11 Radanvarsi ja K13 Moottorikuja
kartta

105 YLIKYLÄ

017 Haapamaa

Ansapolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Ketunkolon kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Ketunpesän kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Loukkupolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Pyydyspolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Saalispolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Käpälälautan kadunrakennussuunnitelma
karttapoikkileikkaus

112 LINNAKANGAS

026 Linnakangas

Loukkotörmän alueen kadunrakennussuunnitelma

kartta, poikkileikkaus

Satumaantien kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Prinsessankujan kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Prinssinkujan kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Miessuontien kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Keisarinkurvin kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Sankarinkurvin kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Välskärinkurvin kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Linnakankaan osa-alueella sijaitsevien kävely- ja pyöräteiden katusuunnitelmat
yleiskartta, suunnitelmakartta J1-J4, suunnitelmakartta J5