Tie- ja katusuunnitelmat

Tie- ja katusuunnitelmat uusilta kaava-alueilta ovat löydettävissä tilastoalueittain:

ASEMANSEUTU

Kunnantalon alueen kadut

katusuunnitelma, liikenteenohjaus

101 KESKUSTA


Pyöräilyn ja jalankulun erityinen laatukäytävä välillä kuntakeskus - Zeppelin, katusuunnitelmaehdotus

yleiskarttasuunnitelma

Kirkkotien pyöräkatu

suunnitelmakartta 1 suunnitelmakartta 2


003 Ristisuo

Zatelliitintie välillä Planeettatie - Komeetantie, rakennussuunnitelma

kartta 1, kartta 2, kartta 3, poikkileikkaukset

Ristisuontie välillä Katintie - Rasvatie, perusparannussuunnitelmaehdotus

kartta, poikkileikkaukset

Linnunradan katu- ja ympäristösuunnitelmat Zatelliitin yritysalueen laajennusosassa

yleiskartta, suunnitelmakartta Linnunrata, suunnitelmakartta Laskuoja 1, pituusleikkaus Laskuoja 1, katujen tyyppipoikkileikkaus, eritasoliittymän korkeudet, Zatelliitin kosteikot

Zatelliitin yritysalue, Ristisuon pohjoispuolelle rakennettavan Zatelliitin yritysalueen katujen liikennejärjestelyjen periaatteet, kuivatus ja sedevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja rakenteet. Alue sijaitsee Komeetantien etelä- ja pohjoispuolella.

K2-1 suunnitelmakartta, K2-2 suunnitelmakartta, K2-3 suunnitelmakartta

004 Koskela

Kevyen liikenteen väylä välillä Koskelantie-Rajatie, katusuunnitelma

kartta

005 Riihivainio

Merisarantie, Kaskihalmeentie ja Oksakarinkuja katusuunnitelmaehdotus

kartta 1, kartta 2, poikkileikkaukset

007 Santamäki

Santamäen asuinalueen katujen Ollakantien, Ollakankujan, Peltorivin ja Kyntömiehentien perusparannussuunnitelmat 

yleiskartta K2-1, Ollakantie K2-2, Ollakantie Ollakankuja K2-3, Kyntömiehentie K2-4, Peltorivi K2-5

009 Kirkonseutu

Tähkälän alueen katu- ja ympäristösuunnitelmaehdotus

yleiskartta, kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4

Kirkonkylän koulukeskuksen liikenne- ja pysäköintialueiden katusuunnitelmaehdotus

kartta

Vihiluodontie kadun perusparannussuunnitelma

kartta

Tähkälän pysäköintialueiden asemapiirrosehdotus

LPA1 suunnitelmakartta    LPA2 suunnitelmakartta

103 HAKAMAA

Teppolantie, Uneliuksentie ja Hakamaantie perusparannussuunnitelma ehdotukset

linkki suunnitelmiin ja palautteeseen

012 Paituri

Paiturin polku, Paiturin haka ja Paiturin niitty kadunrakennussuunnitelmat
kartta, poikkileikkaus

Roinilankuja katusuunnitelma

katusuunnitelmakartta

011 Hakamaa

Hakamaan ja Ollilan osa-alueella sijaitsevien K1 Hakamaantie, K2 Mullukankatu, K3 Nysäkuja, K4 Akselikuja, K5 Mantakuja, K6 Takomokuja, K7 Pulkkisentie, K8 Sohjanantie, K9 Mullukankuja, K10 Karsinakuja, K11 Mullukanhaka, K11 Radanvarsi ja K13 Moottorikuja
kartta

105 YLIKYLÄ

016 Ylikylä

Mäntyläntieltä Kuuselantielle rakennettavan kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma
kartta

Kinnarintien katusuunnitelma
kartta

Ylikylän laatukäytävän katusuunnitelmat

kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4, kartta 5, kartta 6, poikkileikkaus

017 Haapamaa

Ansapolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Haapamaantien päätepysäkki
kartta

Ketunkolon kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Pyyntimiehentien katu- ja ympäristösuunnitelma

suunnitelmakartta, leikkipuisto

Jäniksenkäpälän katu- ja ympäristösuunnitelma

suunnitelmakartta

Ketunkolon katu- ja ympäristösuunnitelma

suunnitelmakartta

Ketunpesän kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Loukkupolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Pyydyspolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Saalispolkun kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Käpälälautan kadunrakennussuunnitelma
karttapoikkileikkaus

Metsärinteen asuinalueen katusuunnitelma
yleiskartta, kartta 2, kartta 3, kartta 4, kartta 5, poikkileikkaus, DWG

Haukkasuontien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelma

katusuunnitelmakartta

Karhunlenkin katujen katusuunnitelmaehdotus
kartta 1, kartta 2, kartta 3, kartta 4

112 LINNAKANGAS

026 Linnakangas

Zeniitin Aurinkojärven alue

suunnitelmakartta 1, suunnitelmakartta 2, suunnitelmakartta 3, liikenteenohjaussuunnitelma 1, liikenteenohjaussuunnitelma 2, liikenteenohjaussuunnitelma 3

Loukkotörmän alueen kadunrakennussuunnitelma

kartta, poikkileikkaus

Satumaantien kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Prinsessankujan kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Prinssinkujan kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Miessuontien kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Keisarinkurvin kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Sankarinkurvin kadunrakennussuunnitelma
kartta, poikkileikkaus

Välskärinkurvin kadunrakennussuunnitelma
suunnitelmakartta

Veijarinkurvin kadunrakennussuunnitelma
suunnitelmakartta, osoite/rajamitat, DWG

Linnakankaan osa-alueella sijaitsevien kävely- ja pyöräteiden katusuunnitelmat
yleiskartta, suunnitelmakartta J1-J4, suunnitelmakartta J5

Satulinnantien ja Jättiläisentien katusuunnitelmat
suunnitelmakartta 1, suunnitelmakartta 2

Ihmemaantien, Neidonsoljen ja Neidonkehän katusuunnitelmat
suunnitelmakartta

Loukkokierron katusuunnitelma
suunnitelmakartta

Otavainen vaihe 1
suunnitelmakartta

Otavainen vaihe 2

yleiskartta tyyppipoikkileikkaukset liikenteenohjaus leikkipuisto suunnitelmakartta 2-2 suunnitelmakartta 2-3 suunnitelmakartta 2-4 suunnitelmakartta 2-5 suunnitelmakartta 2-6 suunnitelmakartta 2-7

Linnakangas-Metsokangas pääpyörätiereitti

suunnitelmakartta 1, suunnitelmakartta 2, suunnitelmakartta 3, suunnitelmakartta 4, suunnitelmakartta 5, suunnitelmakartta 6, AKK

Zeniitin yritysalue

Yleiskartta 1, suunnitelmakartta 2, suunnitelmakartta 3, suunnitelmakartta 4 

Meluvalli Zeniitin yritysalue

Suunnitelmakartta 1, Suunnitelmakartta 2, Pituusleikkaus 

Zeniitin urheilualue

Urheilualue yleiskartta, Kuusirinne, Pelaajapolku

113 VIHILUOTO

023 Vihiluoto

Vihikari, Vihinen ja Vihisalmi nimisten katujen yleiskartta, K1-1 suunnitelmakartta, K1-2 suunnitelmakartta

Professorintien jalankulku- ja pyörätie K1 Suunnitelmakartta RS1, K1 Suunnitelmakartta RS2