Sisältö

Unesco-koulutoiminta

UNESCO ASPnet-kouluverkosto

Unesco on toisen maailmansodan jälkeen perustettu YK:n alainen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, joka toimii 191 maassa. Unescon päätavoite on edistää kansojen välistä yhteistyötä.

Unesco ASPnet (ASPnet = Associated Schools Project Network) kouluverkkohanke on käynnistetty vuonna 1953 ja toimii nykyään 180 maassa. Mukana on yhteensä noin 9000 oppilaitosta, joista noin 70 on suomalaisia. ASPnet-verkon tavoitteena on saada lapset ja nuoret ajattelemaan ja toimimaan kansainvälisesti. Opetuksen ja kasvatuksen peruspilarit ovat:

oppia tietämään (learning to know)oppia tekemään (learning to do)oppia elämään yhdessä (learning to live together)

Verkostoon kuuluvat koulut ovat globaalikasvatuksen edelläkävijöitä ja mallikouluja, joissa oppilaat perehtyvät:

- globaaleihin kysymyksiin ja YK:n järjestelmään

- ihmisoikeuksiin

- demokratiaan

- kulttuuriperintöön

- kulttuurienväliseen oppimiseen

- ympäristönsuojeluun

Koulumme on ollut yksi Unesco ASPnet –kouluista vuodesta 2002 asti ensin Kempeleen yläasteena ja nyt Kirkonkylän kouluna. Kirkonkylän koulun Unesco-työtä koordinoi verkostotiimi. Koulullamme on toteutettu vuosien varrella pieniä ja isoja projekteja esimerkiksi suomalaisen kulttuurin viikko ja Kempeleen kulttuuripolku, Japani-viikko, maailmanperintö – teematunnit 6-luokille ja Unesco-tunnit eri teemoilla koulumme 1.-, 3.- 5.- ja 7. luokille. Unesco-teemoihin perehdytään lisäksi kansainvälisyyskasvatuksen tunneilla.

ASPnet kouluna olemme mukana Pohjois-Suomen Unesco ASPnet –koulujen yhteistyöverkostossa, Polariksessa, johon kuuluu kouluja Kempeleen lisäksi Haapajärveltä (yläkoulu, lukio ja Martinmäen koulu), Oulusta (Oulun normaalikoulu, Laanilan lukio, Kellon yläkoulu ja Haukiputaan lukio) sekä Torniosta (Putaan koulu). Polaris-koulujen edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan alueemme Unesco– koulujen toimintaa. Tällä hetkellä Polaris-kouluilla on menossa kaksivuotinen projekti ”Yhdessä tekemään”. Projektin tavoitteena on vaikuttaa mukana olevien kouluyhteisöjen toimintakulttuureihin edistämällä ”toisen” kunnioitusta, hyviä tapoja, suvaitsevaisuutta ja demokratiaa. Olemme esimerkiksi tuunanneet t-paitoja, kirjoittaneet aforismeja lasten oikeuksista ja tehneet julisteita teemalla ”Hyvä elämä”.

Lomakkeet

1-5 päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmät poissaolot rehtori.

Poissaoloanomus

Lisäopetuksen haastattelulomake

Ap-/ Ip -hakemus

Koulupaikkahakemus

Tilojen käyttöoikeushakemus

TET-todistus

Facebookissa - Kirkonkylän yhtenäiskoulu

marraskuu 2019

matiketopelasu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8