Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Koulutyössä on tärkeää erilaisten oppimisen haasteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuen oikea-aikaisuus sekä sopivat tukimuodot ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja koulunkäyntiohjaajan tuki.

Linnakankaalla tuen perustana on inkluusio, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt. Haluamme ensisijaisesti tuoda tuen lapsen luo omaan luokkaan. Tärkeintä meille on tukea lapsen minäkuvaa itsestä oppijana ja koululaisena sekä mahdollistaa oppilaalle yksilöllinen, onnistunut opinpolku.

Tuki jakautuu kolmeen portaaseen: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuva: Lukimat.fi

Oppimisen tukeminen kotona


Tasainen arki ja hyvät elämäntavat tukevat kaikkea oppimista. Liikunta, säännöllinen ruokailu ja riittävä lepo ovat perusasioita koulutyön tueksi kaiken ikäisillä lapsilla. Koululaisen elämässä mukana eläminen myönteisesti ja vanhempien kannustava asenne koulutöiden tekemiseen tukevat koululaisen henkistä hyvinvointia, joka on tärkeässä roolissa oppimisessa. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opinpolun tukemiselle.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.