Ketolanperän koulu

Ketolanperän koulu on pieni kyläkoulu noin viisi kilometriä Zeppelinistä Murtoon päin. Koulu sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen äärellä, joita suositaan koulumme arjessa. Päivärakenteemme mahdollistaa toiminnallisia koulupäiviä, ja oppilaat ovatkin aktiivisia liikkujia.  Opetusta järjestetään esikoulussa sekä vuosiluokilla 1-4.  Lukuvuonna 2022-2023 oppilasmäärä koulussamme on 98.

Kantavana teemana koulussamme on monipuolinen lähiympäristömme. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja kerhotoiminnassa mahdollisimman monin tavoin. Läheinen kaunis luonto kutsuu meitä liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan. Koulupäivän rakenne mahdollistaa yhteiset leikki- ja liikkumishetket keskellä koulupäivää. Pitkää välituntia hyödynnetään myös kerhotoiminnan osalta.

Toinen tärkeä teemamme tiiviissä kouluyhteisössämme on yhteisöllisyys. Niin oppitunneilla kuin koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja toimintapäivinä korostetaan yhteisömme tärkeyttä ja jokaisen yksilön huomioimista porukan osana. Ketään ei jätetä yksin. Jokaisessa ryhmässä harjoitellaan kaveritaitoja. Koululla järjestetään kuukausittain toimintapäivä, jolloin yhteistyötaitoja harjoitellaan ja yhteisöllisyyttä tuetaan luokkarajat ylittävissä ryhmissä. Kiusaamista vastustava valtakunnallinen KiVa koulu – hanke on edelleen osa koulun toimintaa.

Osoite:

Luonungintie 13, 90450 Kempele

WILMA

 

Lisätietoa