Ketolanperän koulu

Ketolanperän koulu on pieni kyläkoulumainen koulu noin viisi kilometriä Zeppelinistä Murtoon päin. Koulu sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen äärellä, joita suositaan myös koulumme arjessa. Päivärakenteemme mahdollistaa toiminnallisia koulupäiviä, ja oppilaat ovatkin aktiivisia liikkujia. Ketolanperän koulull järjestetään esiopetusta sekä opetusta vuosiluokilla 1-4.  Lukuvuonna 2023-2024 oppilasmäärä koulussamme on 87.

Kantavana teemana koulussamme on monipuolinen lähiympäristö. Koulun lähiympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja kerhotoiminnassa mahdollisimman monin tavoin. Läheinen kaunis luonto kutsuu meitä liikkumaan, tutkimaan ja oppimaan. Koulupäivän rakenne mahdollistaa yhteiset leikki- ja liikkumishetket keskellä koulupäivää.

Toinen tärkeä teemamme tiiviissä kouluyhteisössämme on yhteisöllisyys ja osallisuus. Niin oppitunneilla kuin koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja toimintapäivinä korostetaan yhteisömme tärkeyttä ja jokaisen yksilön huomioimista porukan osana. Ketään ei jätetä yksin. Jokaisessa ryhmässä harjoitellaan kaveritaitoja. Koululla järjestetään kuukausittain toimintapäivä, jolloin yhteistyötaitoja harjoitellaan ja yhteisöllisyyttä tuetaan luokkarajat ylittävissä ryhmissä. Kiusaamista vastustava valtakunnallinen KiVa koulu – hanke on edelleen osa koulun toimintaa.

Osoite:

Luonungintie 13, 90450 Kempele

WILMA

 

Lisätietoa