Sisältö

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus-ja muutostyöhön, joka vaikuttaa asukkaiden tai muiden käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen. Tällaisia ovat esimerkikisi takan ja uuden hormin rakentaminen sekä kantaviin rakenteisiin, vähäistä laajempiin kosteus- ja homekorjauksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. Rakennusluvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennuksen rakentaminen ja laajennus
Talousrakennuksen rakentaminen
Saunan ja märkätilan rakentaminen
Hormin ja tulisijan rakentaminen
Kantavan rakenteen muutos

Toimenpidelupa

Toimenpideluvalla käsitellään lähinnä sellaisia rakentamistoimenpiteitä, joilla on vaikutuksia kaupunkikuvaan. Tällaisia ovat julkisivumuutokset, katosrakennelmat, yli 1,2 metriä korkeat raja-aidat ja mainoslaitteet. Myös huoneistojen jakaminen tai yhdistäminen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan hakemista. Toimenpideluvan varaiset hankkeet on kuvattu tarkemmin Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksessä.

Julkisivun muutos
Katoksen rakentaminen
Aidan rakentaminen
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmän rakentaminen

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa tarvitaan, mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen, eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puiden kaataminen
Maanrakennustyö

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupaa edellytetään haettavaksi rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueilla ja alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten sekä lisäksi yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin sille on myönnetty lupa. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Ajankohtaista

Ajankohtaista loma-ajalle:

Rakennusvalvonta on kiinni 2.-27.7.2018 välisen ajan. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään 11.6.2018 mennessä saapuneet täydelliset hakemukset ennen valvonnan sulkemista. Rakennuslupien käsittely jatkuu elokuussa normaaliin tapaan. Sähköisiä lupahakemuksia voi jättää lupapiste.fi palvelun kautta rakennusvalvonnan ollessa kiinni. Viranomaiskatselmukset voi jättää osoitteeseen rakennusvalvonta@kempele.fi heinäkuun aikana. Pyyntöihin reagoidaan rakennusvalvonnan toiminnan jatkuessa. Lainvoimaisille rakennusluville suoritetaan rakennuksen paikan merkitsemistä ja korkojen antamista heinäkuun aikana.

Rakennuksen paikan merkitsemisen tilaukset:

Kartoittaja Erkki Välikangas p. 0503169 692, erkki.valikangas@kempele.fi

Listätietoja antaa:
rakennustarkastaja Hannu Paasovaara, p. 050 4636 520, hannu.paasovaara@kempele.fi

Palveluaika muina kuin loma-aikoina:

Rakennusvalvonta palvelee asiakkaita toimistolla keskiviikkoisin ilman ajanvarausta. Muina ajankohtina sovittava aika puhelimitse 050 3169 660.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Asemantie 1, 90440 Kempele
Postiosoite: PL 12, 90441 Kempele
Sähköposti: rakennusvalvonta@kempele.fi

Lupasihteeri
Raili Kiviniitty
p. 050 3169 660

Rakennustarkastaja
Hannu Paasovaara
p. 050 4636 520

Rakennustarkastaja
Hannu Hanhela
p. 044 4972 271

Tarkastusinsinööri
Teemu Poikela
Katselmuspyynnöt
p.050 4682 828

Kartoittaja
Erkki Välikangas
Rakennusten merkkaukset
p. 050 3169 692

tai

Tekninen avustaja
Jaana Jokela
p. 050 3169 539

Rakennusvalvonnan aukioloajat

Rakentajan puhelinluettelo

Teknisten palveluiden yhteystiedot

Naapurinkuuleminen

Sähköinen asiointi