Aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuuohjaaja Kati Kallio 040-612 7197

Koulussamme järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka on tarkoitettu 1-2.luokkien oppilaille sekä erityistätukea saaville oppilaille. Toiminta muodostetaan kiinteäksi osaksi koulupäivää ja perusopetuksen kokonaisuutta, jonka toteuttamisessa hyödynnetään koulumme moniammatillista tieto-taitoa. Koulun tiloissa järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta on tärkeä osa hyvää ja emotionaalisesti turvallista kasvuyhteisöä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä periaatteena on toiminnan rakentaminen jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Valtakunnallisissa aamu- ja iltapäivähoitotoiminnan perusteissa toiminnan tavoitteeksi on määritelty 1. kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteistyö, 2. hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, 3. eettisen kasvatuksen tukeminen sekä 4. osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen.Toiminnassa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä esteettisiä kokemuksia ja toiminnallisuutta. Toiminnassa korostuu liikkuminen.Aamupäivätoiminnassa puuhaillaan rauhallisesti ja valmistaudutaan koulupäivään. Iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen ja rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi lapset voivat osallistua erilaisiin toimintatuokioihin ja opettajien pitämiin kerhoihin tai lapset leikkivät tai tekevät läksyjä.

Aamu-ja iltapäivätoimintamaksut

Maksut 1.8.2020 alkaen.

  • Aamupäivätoiminnan klo 7-9 (10) maksu on 50 euroa kuukaudessa.
  • Iltapäivätoiminnan maksu lapsilta, jotka ovat toiminnassa kello 15 saakka, on 85 euroa kuukaudessa.
  • Iltapäivätoiminnan maksu lapsilta, jotka ovat toiminnassa kello 17 saakka, on 110 euroa kuukaudessa.
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan kuukaudessa 10 päivää tai alle on maksu puolet kuukausimaksusta.

Kempeleen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan sivusto

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.