Ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteesta

Päivitetty 23.2.2022 klo 10.50

Pyydämme avun tarjoamiseksi tietoa kuntaan saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista ihmisistä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut valtavan humanitäärisen kriisin ja pakolaistulvan Ukrainasta Eurooppaan. Myös eripuolelle Suomea kuntiin on alkanut saapua turvaa hakevia pakolaisia. Osa pakolaisista on tullut maahan virallisia reittejä pitkin ja heidät on rekisteröity turvapaikanhakijoiksi. Osa maahamme saapuneista on tullut kuntiin epävirallisia reittejä pitkin, mm. sukulaistensa luo tai auttamishaluisten ihmisten maahan tuomina. Tällaisten ihmisten määrästä ole tarkkaa tietoa.

Viranomaisilla olisi tärkeää olla ajantasainen tieto myös epävirallisia reittejä pitkin saapuneista henkilöistä, jotta heitä pystytään auttamaan ja ohjamaan asianmukaisesti palvelujen piiriin.  Siksi toivommekin, että Kempeleeseen saapuneista Ukrainan kriisiä paenneista henkilöistä oltaisiin yhteydessä suoraan kunnanjohtaja Tuomas Loheen tai lähettämään tiedot hänelle sähköpostitse osoitteeseen tuomas.lohi@kempele.fi. Pystymme näin kuntana edesauttamaan näiden turvaa hakevien ihmisten elämää ja asioiden järjestymistä uudessa ympäristössä sekä saamaan heidät paikallisestikin tarvittavien tukiverkostojen piiriin.

Asumisen järjestäminen turvapaikan hakijoille on valtion vastuulla. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevat ukrainalaiset rekisteröidään poliisin tai rajavartioston toimesta. Kempeleeseen saapuvat turvapaikanhakijat ohjataan rekisteröitymään ensisijaisesti Oulun keskustan poliisiasemalla. Rekisteröidyt ukrainalaiset ovat vastaanottokeskusten asiakkaita ja saavat vastaanottopalvelut siitä keskuksesta, mihin heidät on rekisteröity (lähimmän vastaanottokeskuksen periaate). Majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Oulun vastaanottokeskus kuuluu Migrin tarjoamiin majoitusvaihtoehtoihin.

Poliisin yhteystiedot turvapaikkaa hakeville Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Oulun vastaanottokeskuksen yhteystiedot turvapaikkaa hakeville: 0295 464 555 (tai 0295 463 100), Heikinharjuntie 66, 90630 Oulu. Ilta- ja yöaikaan ei pääsääntöisesti oteta vastaan hakemuksia, tarvittaessa voi soittaa em. numeroihin.

Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa kolme kuukautta ilman viisumia.

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta.

Usein kysyttyä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (Maahanmuuttovirasto Migri) Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Ukrainan sotaa pakenevilla on oikeus tilapäiseen suojeluun. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että tulijalle voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. 

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille (Maahamuuttovirasto Migri) Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kotoutuminen.fi-verkkopalveluun päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa.

Usein kysyttyä Ukrainasta saapuvien palveluista

Koosteessa on tietoa kotoutumistoimijoille:

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

HUOM! Pyydämme ottamaan huomioon, että etenkin tilapäistä suojelua saavien tilanteeseen liittyy edelleen erilaisia lainsäädäntöön liittyviä avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään jatkuvasti, kun tulkinnat tarkentuvat.

Kooste käännätetään ruotsiksi ja englanniksi.

Uutiset koosteesta tem.fi:ssä ja kotoutuminen.fi:ssä:

https://tem.fi/-/kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta-loytyy-vastauksia-ukrainasta-pakenevien-palveluita-ja-tyollistymista-koskeviin-kysymyksiin

https://kotoutuminen.fi/-/vastauksia-usein-kysyttyihin-kysymyksiin-ukrainasta-pakenevien-palveluista-ja-tyollistymisesta

Ukrainalaisia ja Ukrainasta sotatoimia paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen erilaisilla maahantulostatuksilla. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. Muilta osin oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kiireellisessä sosiaalisen avun tarpeessa sekä antaa kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. 

Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystys Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta., p. 044 703 6235.

THL on koonnut sivuilleen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä. Sivuston sisältöä voi hyödyntää myös, kun tilannetta käsitellään aiemmin konfliktialueilta saapuneiden ihmisten kanssa, joita sota on järkyttänyt.

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/ajankohtaista/ukrainan-sota-terveys-ja-hyvinvointi

Suomen Mielenterveys ry (MIELI ry) on laajentanut kriisipuhelimensa kielivalikoimaa ja palvelee nyt kuudella kielellä mm. ukrainaksi ja venäjäksi.

https://mieli.fi/mieli-ry/organisaatio/tietoakriisipuhelimesta/

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan uutisoidaan ja kirjoitetaan kaikkialla. Kaikki verkossa leviävä tieto ei ole luotettavaa ja esimerkiksi lapsia kannattaa suojella somessa leviävältä sotamateriaalilta. Suomen ulkoministeriö seuraa tiiviisti Ukrainan tilannetta ja tarjoaa luotettavaa tietoa kriisiin liittyen.

Ajankohtaiset tiedotteet Suomen ulkoministeriön nettisivuilla Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Hyödyllisiä linkkejä Ukrainan sodan vaikutuksiin varautumiseen

Migrin tietopankkien linkit

Tasavallan presidentti

Valtioneuvosto

Sisäministeriö

Huoltovarmuuskeskus

Ulkoministeriö

Puolustusvoimat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut meidän kaikkien turvallisuustilanteeseen, -tunteeseen, mieleen ja talouteen. Suomeen tai alueeseemme ei kuitenkaan kohdistu tällä hetkellä sodan uhkaa. Kempeleen kunnan ja eri viranomaisten valmiustaso on hyvä ja tilannetta seurataan alati.

Kempeleen kunta on varautunut normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä eri viranomaisten (mm. pelastuslaitos, poliisi ym.) ja sidosryhmien (mm. vesiyhtiö, sähköyhtiö ym.) kanssa. Kunnan valmiussuunnitelma kuvaa toimintaperiaatteet ja vastuut, ja kunnan johto sekä henkilöstö osallistuvat valmiusharjoituksiin säännöllisesti. Kunta toimii tiiviissä yhteistyössä turvallisuusasioissa viranomaisten, eri järjestöjen sekä Kempeleen seurakunnan kanssa.

Kempeleen kunnan valmiussuunnitelma (pdf)

Kuntaliiton koottuja ohjeita kuntien toiminnan tueksi:

https://www.kuntaliitto.fi/eu-ja-kansainvalisyys/sota-ukrainassa-koottuja-ohjeita-kuntien-toiminnan-tueksi

Suomessa on väestönsuojapaikkoja lähes 4 miljoonalle ihmiselle. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Kempeleessä ei ole yleisiä väestösuojia, mutta kunnasta löytyy n. 160 väestönsuojaa. Suojapaikkoja on laskennallisesti n. 11 300 henkilölle. Kaikki väestösuojat ovat joko asuinrakennus- tai työpaikkasuojia.

Väestönsuojia löytyy niistä kunnan kiinteistöistä, joihin se on rakennusmääräysten mukaisesti pitänyt rakentaa. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja terveyskeskus. Kerrostaloihin ja liike- tai teollisuuskiinteistöihin on rakennettu väestönsuojat rakennusmääräysten mukaisesti. Asuinrakennusten, joiden kerrosneliöala on enemmän kuin 1200 m² tai liike- tai teollisuuskiinteistöjen, joiden kerrosala on enemmän kuin 1500 m² tulee rakentaa väestösuoja. Nämä väestönsuojat on ensisijaisesti tarkoitettu kiinteistöissä asuville, oleville, työskenteleville ja asioiville henkilöille. Väestönsuojien käyttöönotto vaatii valmiuslain mukaisen poikkeusolojen asetuksen.

Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Maaseudulla ja omakotialueilla ei yleensä ole väestönsuojia, joten suojatoimista vastaavat asukkaat itse. Ensisijaisesti suojaudutaan tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Esimerkiksi säteilyonnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Yleisohje on, että kuntalaiset varautuvat 72 tunnin pärjäämiseen häiriötilanteessa kotona. Ohjeet 72 tunnin varautumisesta löytyvät muun muassa kodin turvaoppaasta.

www.kodinturvaopas.fi Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle.

Lisätietoa väestösuojista ja -suojelusta Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Lukuisat avustusjärjestöt koordinoivat ja kanavoivat apua sodan uhreille.

Voit osallistua lahjoituksiin mm. seuraavien toimijoiden kautta:

Mikäli kriisi ahdistaa sinua ja tarvitset keskusteluapua, voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti valtakunnalliseen MIELI ry:n kriisipuhelimeen: 09-2525 0111.

Lisätietoa kriisipuhelimesta Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Myös Kempeleen seurakunta tarjoaa keskusteluapua ja tukea.

Kempeleen seurakunnan yhteystiedot Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa.

Tukea tähän työhön on saatavissa mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. ja Opetushallituksen julkaisemista ohjeista Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta..

Myös UNICEF on koonnut ohjeita vanhemmille Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. siitä, kuinka puhua lapsen kanssa pelottavista tapahtumista maailmalla.

Kempeleen kunta osallistuu ukrainalaisten auttamiseen keskellä poikkeuksellista humanitääristä kriisiä, ja avustaa Ukrainan sodan uhreja 10 000 eurolla. Avustus kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Kempeleen kunnanhallitus keskusteli ja päätti asiasta kokouksessaan 14.3.2022.

Lisäksi kunta toimii tiiviissä yhteistyössä turvallisuus- ja pakolaisasioissa viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa arjen ongelmien ratkaisemisessa ja palveluiden järjestämisessä.

Lisätietoa Ukrainan tilanteen vaikutuksista

Ajankohtaisia tiedotteita

Lisätietoa Kempeleen varautumisesta

Lisätietoa kunnan varautumisesta poikkeus- ja kriisioloihin voi kysyä
kunnanjohtaja Tuomas Lohelta,
puh. 0500-688594 tai tuomas.lohi@kempele.fi.

Lue lisää muualla