Säännöt ja suunnitelmat

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä johtosääntöjen avulla. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Johtosääntöjä on noudatettava kunnan hallinnossa sitovina.

Suunnitelmat ovat sopimuksia siitä, mihin ja miten kuntaa aiotaan johtaa.

Johtosäännöt

Ohjeet

Delegointipäätökset

Suunnitelmat

Lisätietoa