Harraste- ja kilpailutoiminnan tukeminen

Kempeleen kunta voi tukea harraste- ja kilpailutoimintaa sponsorisopimusten, toiminta-avustusten ja Kempele-palkinnon kautta.

Kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti urheiluseurojen toiminta-avustukset ja yhteisöjen avustukset ovat julkisessa haussa vuosittain. Avustusta saa vuosittain noin 10 seuraa ja muiden yhdistysten määrä vaihtelee 20-25 välillä.

Toimintasäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää avustusten saajista kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Urheiluseuran tulee olla rekisteröity. Harjoituspäiväkirjojen tiedot siirretään avustushakemuslomakkeelle aikaväliltä edellisen vuoden huhtikuun 1. päivä - kuluvan vuoden maaliskuun 31. päivä. Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse
lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä esittämään.

Haettavaksi julistaminen ja hakuaika

Avustukset julistetaan haettavaksi huhtikuussa ja niistä ilmoitetaan huhtikuun kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Kunnanhallitus päättää asiasta kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Nämä avustusten myöntämisperusteet koskevat muita yhteisöjä kuin urheiluseuroja, joille on laadittu omat myöntämisperusteet. Avustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan tukemiseen. Avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys.

Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja hakemuslomakkeessa mahdollisesti edellytetyt liitteet.

Erityiset edellytykset

Kulttuuriavustus on tarkoitettu kempeleläisten kulttuuriyhteisöjen ja -yksilöiden avustamiseen. Avustuksen hakijan tulee esittää projektisuunnitelma mihin tarkoitukseen avustusta haetaan.

Nuorisotoimen avustukset myönnetään yhteisöille, jotka järjestävät ympärivuotista esim. kerho- ja retkitoimintaa alle 18-vuotiaillelle lapsille ja nuorille.

Haettavaksi julistaminen ja hakuaika

Avustukset julistetaan haettavaksi huhtikuussa ja niistä ilmoitetaan huhtikuun kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Kunnanhallitus päättää asiasta kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Kempele-palkinto on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto. Palkintoja on kahdenlaisia: Kempele-kulttuuripalkinto ja Kempele-urheilupalkinto. Niiden myöntämisperusteena on aktiivinen toiminta, vuoden aikana saavutettu erinomainen taso urheilun, taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä kunnalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö tai yhteisö. Aloitteen Kempele-palkinnon saajasta voi tehdä esim. yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin.

Lisätietoa Kempele-palkinnoista

Kempeleen kunnan sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma myönteinen julkisuus Kempeleen kunnalle. Yhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Kempeleen kunnan brändi-ilmettä. Kempeleen kunnan markkinoinnin tärkeimpiä osa-alueita ovat: elinkeino- ja yritysmarkkinointi, asukasmarkkinointi, kulttuuri- ja vapaaajan palvelujen markkinointi sekä matkailumarkkinointi.

Kunnan sponsorointikohteisiin kuuluvat erilaiset liikuntaa ja terveitä elintapoja edistävät kempeleläiset urheilu- ja liikuntatoimijat, kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt ja muut sponsorointiin soveltuvat kohteet, joilla katsotaan olevan kuntaa hyödyttävä vaikutus. Yksilölajien edustajien tulee edustaa pääsääntöisesti Kempelettä, kempeleläistä seuraa tai yhdistystä. Yksilölajien edustajia voidaan tukea vain, jos henkilö urheilee vähintään SMtasolla. Edellä mainittu koskee myös kunnan omaa henkilöstöä.

Kunnan sponsoroinnista laaditaan kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus varmistaa, että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt ehdot. Näin vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä tai väärinkäsityksiltä. Sponsorointisopimus on yhteistyösopimus. Sopimukseen merkitään niin sponsoroitavan velvoitteet kuin myös sponsorina kunnan velvollisuudet. Sopimuksessa määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti annettavan avun/tuen laatu sekä määrä. Apu voi olla aineetonta; verkkomainontaa tai -promootiota, kunnan resurssien käyttöä esimerkiksi tietoteknisissä tai markkinoinnillisissa asioissa.

Lisätiedot ja sponsorointihakemus (pdf)

Lisätietoa