Kurssimaksut ja maksuetuudet

Kempele-opiston maksut ovat kurssikohtaisia ja määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu.

Maksuetuudet

Kempele-opistossa on lukuvuonna 2024-2025 käytössä seuraavat maksuetuudet:

Työttömän maksuton kurssi

Kempeleläiset työttömät saavat lukuvuoden aikana yhden kurssin ilmaiseksi (ei koske musiikin yksilöopetusta). Opiskelijan tulee itse anoa opistolta maksuetuutta toimittamalla todistus työn haun voimassaolosta Kempele-opiston toimistoon. Mikäli käytät tätä etuutta, et ole oikeutettu toiseen alennukseen (opintoseteliavustus).

Toimi näin: Toimita TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta opiston toimistoon (käyntiosoite: Honkasentie 15 B) tai sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto@kempele.fi tai postitse osoitteella Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kempele. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi.

Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon 02 = työtön koodilla. Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.

Maksuttomat kurssit yli 90-vuotiaille

Kempeleläisiltä 90 vuotta täyttäneiltä ei peritä kurssimaksuja. Tämä huomioidaan henkilötunnuksen perusteella laskutuksen yhteydessä.

Opetushallituksen opintoseteliavustus

Opetushallituksen opintoseteliavustusta myönnetään hakemuksesta Opetushallituksen kohderyhmiin kuuluville henkilöille, joita ovat senioriväestö, eläkeläiset, oppimisvaikeuksia kokevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, peruskoulun päättäneet nuoret, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa (alle 25-vuotiaat) ja työttömät.

Opiskelija voi käyttää opintoseteliä maksuvälineenä lukuvuonna 2024-2025 Kempele-opiston järjestämän koulutuksen yksittäisen kurssin maksamiseen tai kurssimaksun alennukseen. Opintosetelietuutta tulee hakea heti ilmoittautumisen jälkeen.

Kaikukortti

Kaikukortilla voi saada yhden Kempele-opiston kurssin ilmaiseksi lukuvuoden aikana. Etuus ei kuitenkaan koske musiikin yksilöopetusta eikä taiteen perusopetusta. Kaikukortin rinnalla ei voi olla muita Kempele-opiston maksuetuuksia samanaikaisesti.

Opintoseteliavustuksen hakeminen

Mikäli olet oikeutettu opintoseteliavustukseen ja haluat hakea etuutta, toimi näin:

 1. Ilmoittaudu haluamallesi kurssille joko netin kautta tai puhelimitse, p. 050 463 6431. Netin kautta ilmoittautuessasi älä maksa kurssimaksua. Opintoseteliavustus huomioidaan laskutuksen yhteydessä hakemuksen perusteella, mikäli avustusrahaa on jäljellä.
 2. Palauta opintosetelihakemus täytettynä ja allekirjoitettuna Kempele-opistolle heti ilmoittautumisen jälkeen. Lataa opintoseteliavustushakemus (pdf) tai nouda paperinen lomake joko Zeppelinin kirjastolta (Zeppelinintie 1) tai Kempele-opiston toimistolta (Honkasentie 15 B).
 3. Voit toimittaa opintosetelihakemuksen postitse, sähköpostin liitteenä tai tuomalla sen opiston toimistoon. Postiosoite on Kempeleen kunta, Kempele-opisto, PL 12, 90441 Kempele. Sähköpostiosoite on kansalaisopisto@kempele.fi. Käyntiosoite on Honkasentie 15 B.
 4. Mikäli anot opintosetelietuutta työttömyyden perusteella, tulee sinun toimittaa myös TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta Kempele-opistolle. Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Myönnämme alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 02 = työtön ja 03 = lomautettu.

  Kempele-opisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen.

Avustuksen myöntämisperusteet

 • Opintosetelietuutta myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä avustukseen oikeutetuille henkilöille niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä.

 • Etuutta voi hakea ainoastaan tähän tarkoitetulla opintosetelihakemuksella (ei esim. puhelimitse, teksti-, vastaaja- tai sähköpostiviestillä eikä muulla hakemuksella).

 • Setelin arvo on 20 euroa.

 • Opisto ei palauta rahaa, mikäli kurssi on halvempi kuin 20 euroa. Opintoseteli on saajalleen henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

 • Opintosetelietuutta voi käyttää vain kerran lukuvuoden aikana.

 • Opetushallituksen päätöksen mukaan eläkeläinen on henkilö, joka saa kansan-, työ- tai sairaseläkettä eikä hän ole ansiotyössä. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä (ehdon tulee täyttyä kurssin alkuun mennessä). Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja peruskoulun päättäneillä nuoria (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Työttömät ovat henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Hallinto
Eero Kauppi
Kempele Akatemian johtaja
Kempele-opiston rehtori
p. 040 614 8853

Hely Takalahti
opistosihteeri
p. 050 463 6431

Opettajat
Henna Luokkanen
suunnittelijaopettaja, tekstiilityö
p. 050 463 6499

Heli Suihkonen
suunnittelijaopettaja, taiteen perusopetus (musiikki, yleinen oppimäärä)
p. 040 141 8095

Riikka Piippo
musiikinopettaja
p. 050 523 6832


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

käyntiosoite:
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele
p. 050 463 6431
Kartalla

postiosoite:
Kempeleen kunta
Kempele-opisto
PL 12
90441 KEMPELE