Talvikunnossapito

Kempeleen kunnan asemakaava-alueella on käynnistynyt 1.10.2023 alkaen talvikunnossapidon alueurakka vuosille 2023-2026. Alueurakoitsija on Huumola Nature Oy, joka vastaa alueen talvikunnossapidosta kokonaisvaltaisesti. Alueurakoitsijan tehtäviin kuuluvat auraus, polanteen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta, mahdollinen lumen poisajo ja hiekoitushiekan poisto.

  • Palautteet ja ilmoitukset talvikunnossapitoon liittyen tulee ilmoittaa suoraan urakoitsijalle.
  • Urakoitsija toivoo lähtökohtaisesti lähettämään kaikki palautteet sähköpostitse.
  • Urakoitsija pyytää ilmoitukset soittamalla päivystysnumeroon silloin, kun kyse on kiireellisestä hätätilanteesta, joissa on akuutti vaara henkilö- tai omaisuusvahingoille.

Kadut ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan. Auraus / hiekoitus suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä.

Talvikunnossapidon tavoitteena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Huumola Nature Oy
Päivystys: 0401977812
Sähköposti: kempele.huumolanature@gmail.com

Muut yhteystiedot:

  • Yleiset tiet, tienkäyttäjän linja puh. 0200-2100
  • Liikenneturvallisuutta vaarantava ajoneuvo, puh. 112

Lumen auraus

Kunnossapitoluokka Kuvauslumimäärä
I-luokka
  • kevyen liikenteen pääreitit
  • pääkadut ja kokoojakadut
3 cm
II-luokka
  • muut kevyen liikenteen väylät
  • asuntokadut
5 cm


Auraus aloitetaan, kun sataneen lumen määrä ylittää "lumimäärä" -sarakkeessa määritellyn rajan.

Tavoitteena on, että kadut olisivat aurattu ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00). Tontin omistaja huolehtii aurauksen jälkeisen lumen poiston tonttiliittymästä. Tontilta ja tonttiliittymästä auratut lumet läjitetään omalle tontille.

Kadulta tai kevyen liikenteen väylältä polanteen poiston yhteydessä liittymiin tulevat polanteet poistetaan urakoitsijan toimesta.

Liukkauden torjunta

Työhön ryhdytään, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan/kevyen liikenteen väylän jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, luiskat, (portaat), pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Liukkaudentorjunnan ajoitus ajoradoilla

Tien luokitus Liukkaudentorjunnan ajoitus
I-luokka Liukkauden torjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Ajorata käsitellään yhtenevästi tarvittavilta osin. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta.
II-luokka Vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Muu osa ajoradoista käsitellään mahdollisimman pian tämän jälkeen ja täydennetään tarvittaessa.


Kevyen liikenteen väylät käsitellään pääsääntöisesti ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Liukkaudentorjuntaa ei aina tarvitse jatkaa ajoradoille, mikäli keliolosuhteet eivät sitä vaadi.

Liukkaudentorjunnan ajoitus kevyen liikenteen väylillä

Tien luokitus Liukkaudentorjunnan ajoitus
I-luokka Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Väylät käsitellään pääsääntöisin koko pituudeltaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin.
II-luokka Liukkauden torjunta tulee tehdä vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Tämän jälkeen käsittely voidaan tarvittaessa täydentää väylästön muilta osin.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi, kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokkien mukaisesti.

Hiekoitushiekan poiston ajoitus

Tien luokitus Hiekotushiekan poiston ajoitus
I-luokka Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa.
II-luokka Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi I-kunnossapitoluokan käsittelyn jälkeen.


Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien ja linja-autopysäkkien tulee olla hiekasta puhtaita.

Lisätietoa

Talvikunnossapito-tietoisku 2024Tutustu koteihin jaettuun Talvikunnossapidon tietoiskuun (pdf)