Talvikunnossapito

Talvikunnossapidon tavoitteena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon liittyvät työt hoidetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Kunta on tehnyt urakoitsijoiden kanssa useampivuotisia auraus- ja hiekoitussopimuksia. Kadut ja kevyen liikenteen väylät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Auraus / hiekoitus suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä.


Yhteystiedot

  • Liikennealueiden päivystys, puh. 040 515 7147 (vain virka-ajan ulkopuolella)
  • Kadut ja yksityistiet, puh. 040 192 8752 (virka-ajalla 8-16)
  • Yleiset tiet, tienkäyttäjän linja puh. 0200-2100
  • Liikenneturvallisuutta vaarantava ajoneuvo, puh. 112

Reaaliaikainen talvikunnossapidon seuranta

Ao. linkistä pääsee seuraamaan talvikunnossapitokaluston liikkeitä:

Talvikunnossapidon seuranta sitowise.com -sivustolla Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Lumen auraus

Auraus aloitetaan kun sataneen lumen määrä ylittää "lumimäärä" -sarakkeessa määritellyn rajan.
Kunnossapitoluokka Kuvauslumimäärä
I-luokka
  • kevyen liikenteen pääreitit
  • pääkadut ja kokoojakadut
3 cm
II-luokka
  • muut kevyen liikenteen väylät
  • asuntokadut
  • kunnan avustamat yksityistiet
5 cm
III-luokka
  • maksua vastaan aurattavat yksityistie
5 cm

Tavoitteena on, että kadut olisivat aurattu ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00). Tontin omistaja huolehtii aurauksen jälkeisen lumen poiston tonttiliittymästä. Tontilta ja tonttiliittymästä auratut lumet läjitetään omalle tontille

Kadulta tai kevyen liikenteen väylältä polanteen poiston yhteydessä liittymiin tulevat polanteet poistetaan kunnan toimesta.

Liukkauden torjunta

Työhön ryhdytään kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan/kevyen liikenteen väylän jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, luiskat, (portaat), pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Liukkaudentorjunnan ajoitus ajoradoilla

Tien luokitus Liukkaudentorjunnan ajoitus
I-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.
II-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Muu osa ajoradoista käsitellään tarvittaessa. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Kevyen liikenteen väylät käsitellään pääsääntöisesti ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Liukkaudentorjuntaa ei aina tarvitse jatkaa ajoradoille, mikäli keliolosuhteet eivät sitä vaadi.

Liukkaudentorjunnan ajoitus kevyen liikenteen väylillä

Tien luokitus Liukkaudentorjunnan ajoitus
I-luokka Liukkaudentorjunta pyritään tekemään ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko pituudeltaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.
II-luokka Liukkauden torjunta pyritään tekemään vaarallisimpien paikkojen osalta ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Tämän jälkeen käsittely voidaan tarvittaessa täydentää väylästön muilta osin. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokkien mukaisesti.

Hiekoitushiekan poiston ajoitus

Tien luokitus Hiekotushiekan poiston ajoitus
I-luokka Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa.
II-luokka Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi I-luokan jälkeen.

Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien, pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien, pihojen, aukioiden, torien, saarekkeiden, siltojen reunapalkkien yms. alueiden tulee olla hiekasta puhtaita.

Lisätietoa

Talvikunnossapito-tietoisku

Tutustu koteihin jaettuun Talvikunnossapidon tietoiskuun (pdf)