Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt 12.8.2019 käynnistää Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle eri liikennemuotoja yhdistävälle maakunnallisesti merkittävälle tavaraliikenteen terminaalialueelle Kempeleen ja Limingan kuntarajan tuntumassa. Lisäksi tavoitteena on logistiikkatoimintojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen mukaisesti. Yleiskaavan toisena tavoitteena on tutkia Rajakorpi-Sipolan alueella sekä Niittyrannan alueella voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuus.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 28.8.-27.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Alustavat rajaukset tarkastelualueille
Lomakepohja mielipiteelle

Valmisteluvaihe:

(täydentyy kaavarunkovaiheessa syksyllä 2021 ja luonnosvaiheessa keväällä 2022)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

(täydentyy kaavaehdotusvaiheessa syksyllä 2022)

Hyväksymisvaihe:

(täydentyy loppuvuodesta 2022)

Yleiskaavan voimaantulo:

(täydentyy)

Selvitykset:

Kempeleen maankäytön strategiat
Kempeleen kunnan aluetta koskeva kaupallinen selvitys (Ramboll 2017)
Kempele – Limingan logistiikkavyöhyke, esiselvitys (FCG 2014)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, logistiikka-selvitys (WSP 2019)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, luonto- ja maisemaselvitys (Pöyry 2019)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, linnustoselvitys (Pöyry 2019)

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kempeleen kunta, tekniset palvelut
Kaavoittaja Kaija Muraja,
p.050 316 3769
kaija.muraja(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kaavan laatija Ruusa Degerman
p. 041 730 2945
etunimi.sukunimi(at)fcg.fi