Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt 12.8.2019 käynnistää Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle eri liikennemuotoja yhdistävälle maakunnallisesti merkittävälle tavaraliikenteen terminaalialueelle Kempeleen ja Limingan kuntarajan tuntumassa. Lisäksi tavoitteena on logistiikkatoimintojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen mukaisesti. Yleiskaavan toisena tavoitteena on tutkia Rajakorpi-Sipolan alueella sekä Niittyrannan alueella voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuus.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 28.8.-27.9.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustavat rajaukset tarkastelualueille

Lomakepohja mielipiteelle

Valmisteluvaihe:

(täydentyy)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

(täydentyy)

Hyväksymisvaihe:

(täydentyy)

Yleiskaavan voimaantulo:

(täydentyy)

Yhteystiedot

Tekniset palvelut

Kunnan kaavoittaja:
kaavoittaja Kaija Muraja,
p.050 316 3769
kaija.muraja(at)kempele.fi

Kaavaprosessi ja logistiikka-alue:
kaavasuunnittelija Ruusa Degerman,
p. 040 182 0509
ruusa.degerman(at)kempele.fi

Haja-asutusalueen rakentaminen:
kaavasuunnittelija Laura Felin,
p. 040 486 0394
laura.felin(at)kempele.fi

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi