Sisältö

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää alueidenkäytön suunnittelun kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa. Laissa on säädetty kuntien kaavoitusmonopoli, joka on edellytys sille, että kunta pystyy vastaamaan palveluvelvoitteisiinsa. Rakentamisen ja muiden ympäristöä muuttavien toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ohjaus on myös määritelty samassa laissa. Tarkempi paikallinen ohjaus tapahtuu rakennusjärjestyksen kautta rakennusvalvonnan ja kaavoituksen ohjeistamana.