Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Esiopetus alkaa 10.8.

Tervetuloa uudet eskarit torstaina klo 9:00 - 13:00! 

Esikoulua on ma - to kello 9:00 - 13:00 ja perjantaisin kello 9:00 - 12:00. Koulujen loma-aikoina ei esiopetusta järjestetä. Muistattehan hakea Wilma tunnukset! Ohjeet löytyvät täältä.


Tulotietojen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi

Tulotiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi tarkistetaan vuosittain kaikilta perheiltä uuden kauden alkaessa. 31.7.2023 alkavalle kaudelle pyydetään toimittamaan tulotiedot 13.8.2023 mennessä. Perhe voi antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai lähettää tuloselvityksen liitteineen web asioinnin kautta. (Tuloselvitys on aina tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa). Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan. Toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tulorajojen, perhekoon ja palvelun laajuuden mukaisesti.

Mikäli tulotiedot pysyvät syksyllä ennallaan, viimeisimmät (toukokuu) tulotiedot voi toimittaa jo kesän aikana. Jos tulotiedot muuttuvat kesän aikana, toimitetaan ne viimeistään 13.8.2023.
Huomioon otettavat tulot, tulorajat, maksut sekä ohjeet tuloselvityksen toimitustavoista löytyvät sivulta: Varhaiskasvatusmaksut


Kotihoidon tuen kuntalisän kokeilu käynnistyy 1.8.2023

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kuntalisä korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe. Kokeilun seurantatutkimukseen voit hakea mukaan TÄSTÄ

Perheet hakevat kotihoidontukea kelalta, kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä.

  • Kotihoidon tukea jo saavat perheet: uutta hakemusta Kelaan ei tarvitse tehdä. Kuntalisä korottuu automaattisesti korkeampaan euromäärään kokeilun alkaessa.
  • Uudet perheet, jotka eivät vielä saa kotihoidon tukea: kotihoidon tuen hakemus tehdään Kelaan. Kuntalisä maksetaan tällöin automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Lisätietoa Kempele-lisästä löydät täältä.


Avoin varhaiskasvatus

Kempeleessä avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia ja kerhoissa tarjotaan lounas tai välipala.

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Perhekerhot ovat kohtauspaikkoja koko perheelle. Lisätietoa avoimen varhaiskasvatuksenkerhoista löydät täältä.

Täytä hakemus Asioi verkossa- kohdasta! 


Kotihoidon tuen kuntalisän kokeilu käynnistyy 1.8.2023

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kuntalisä korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea ja kuntalisää maksetaan vähintään yhden(1kk) kuukauden mittaiselta jaksolta. Jakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:
• kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
• kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Perheet hakevat kotihoidontukea kelalta, kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä.

Kotihoidon tukea jo saavat perheet: uutta hakemusta Kelaan ei tarvitse tehdä. Kuntalisä korottuu automaattisesti korkeampaan euromäärään kokeilun alkaessa.

Uudet perheet, jotka eivät vielä saa kotihoidon tukea: kotihoidon tuen hakemus tehdään Kelaan. Kuntalisä maksetaan tällöin automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Voit hakea tästä kokeilun seurantatutkimukseen mukaan

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.

Lisätietoja kokeilusta:

Varhaiskasvatuksen järjestelmäasiantuntija
Maija Junnonaho
p.050 316 3737

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907


Perhevapaa uudistus

Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Lisätietoa KELA:n sivuilta

Uuden lain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §).

• Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Ajalta peritään asiakasmaksu.

Täytä ilmoitus lapsen poissaolosta vanhempainvapaan ajalta. 


Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2023 alkaen

Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Muutos tulee voimaan 1.3.2023. Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Aikaisemmin tulonsa ilmoittaneet lähettävät tulotietonsa, mikäli viimeksi ilmoitettuihin tuloihin on tullut muutoksia. Tuloselvitykset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa liitteineen mahdollisimman pian.
Mikäli tulotietoja ei toimiteta ollenkaan, määritellään asiakasmaksu enimmäismaksun mukaan.
Lisätietoa tulorajoista sekä tulotietojen lähettämisestä varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä.


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetusta järjestetään vuonna 2017 syntyneille lapsille. Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivujen kautta, kohdasta Asioi verkossa ja valitsemalla: Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä yksityiseen esiopetukseen ilmoittautuminen. Mikäli tarvitsette esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskasvatustoive- kohta. Valitkaa palveluntarpeeksi 1-80 h/kk tai 81-150 h/kk, esiopetusaika 19 h/vko on maksutonta.

Lapset, jotka ovat tällä hetkellä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa Ylikylän päiväkodissa, ei tarvitse hakea esiopetukseen uudelleen, vaan he käyvät toisen esiopetusvuotensa Ylikylän päiväkodissa.

Ketolanperän koulun esiopetukseen haetaan Wilman kautta, otathan ensin yhteyttä Ketolanperän koulun sihteeriin 050 3169584, koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Jos tuleva esioppilas ei ole väestörekisterissä Kempeleen kunnan asukas, tai tarvitset muuta apua ilmoittautumiseen, ole yhteydessä 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta, sekä kohdasta Esiopetus.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):

ESIOPETUSPAIKKA PUHELIN TULEVA KOULUPIIRI 1. LUOKALLA
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 044 497 2234 Kirkonkylän koulu
Kokkokankaan päiväkoti 050 463 6360 Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti 050 463 6666 Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti 050 463 6369 Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti 044 497 2244 Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 050 316 3742 Ketolanperän koulu

 

Varautuminen sähkökatkoksiin varhaiskasvatuksessa

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös varhaiskasvatuksessa. Sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Kempeleen kunnan verkkosivuilla etukäteen. Lähetämme myös Muksunetti ja Wilman kautta tietoa koteihin, mikäli saamme tietoa sähkökatkoksista riittävän ajoissa. Jakeluverkkoyhtiön kertoman mukaisesti ennakoitavista katkoista tieto saadaan aikaisintaan edellisenä iltana 17.30 jälkeen. Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pyritään toteuttamaan normaalin päivärutiinin mukaisesti normaaleine alkamis- ja päättymisajankohtineen. Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta järjestetään ilman sähköä. Täältä löydät lisätietoa.

Tulotiedot

Pyydämme ilmoittamaan tulotiedot syksyä varten ensisijaisesti varhaiskasvatuksen web-asioinnin kautta.

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta huoltaja (esim. äiti), tällöin tulotietojen lähettämislinkki avautuu ja voit lisätä tarvittavat liitteet ja lähettää ne sähköisesti. Muista toimittaa myös tuloselvityslomake.


Lisäksi otamme käyttöön 2.8. alkaen automaattisen tulotietojen tarkistuksen. Tällöin asiakkaille lähtee muistutusviesti tulotietojen toimittamisesta tai mahdollisuus antaa suostumus korkeimpaan maksuun, mikäli edellisten tulotietojen toimittamisesta on kulunut vuosi tai tulotietoihin on laitettu puuttuvat tulot merkintä (esim. päivärahapäätöksen päättymisen vuoksi).
Muistutusviestin saatuaan asiakkaalla on 14 vrk aikaa toimittaa tulotiedot. Jos tietoja ei ole toimitettu, niin asiakkaalle lähtee vielä yksi muistutus ja mikäli tulotietoja ei edelleenkään 7 vrk kuluessa ole toimitettu, niin asiakasmaksuksi määräytyy korkein maksu.

Tulotietojen toimitusosoitteet
• postitse: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele
• sähköpostilla: paivahoito(a)kempele.fi tai turvasähköpostiin tarkoitetun linkin kautta osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s
Varhaiskasvatuksen web-palvelun kautta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

• korkeimmat maksut:
nuorimman lapsen maksimimaksu 295 €/kk ja seuraavan lapsen maksu 40 % ensimmäisen maksusta eli 118 €/kk, seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 59,00 €/kk, alin perittävä maksu on 28 €/kk
• perheen koon mukainen maksu (kaikki perheen alaikäiset (alle 18 v) otetaan mukaan perhekokoon)

Lisätieto maksuista

Kaksivuotinen esiopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmästä ja valituille on postitettu päätökset sekä ohjeet kokeiluun hakemisesta. 

Verrokkiryhmä päätökset on lähetetty niille lapsille, jotka eivät osallistu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta ovat osana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista tutkimusta, päätös ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

Lukuvuonna 2022 – 2023 esiopetusta järjestetään vuonna 2016 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 10.8.2022. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan kunnan verkkosivuilta varhaiskasvatuksen Asioi verkossa-kohdasta.

Lisätietoa järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta. Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä).

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kempeleessä

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kempele on valikoitunut kunnaksi, jossa on sekä kokeilu- että verrokkiryhmiä. Kokeiluun oikeutettujen lasten valinta on tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä tutkijoiden nimeämien kriteerien perusteella. Kempeleen kunta ei ole osallistunut lasten valintaan.

OKM on valinnut Kempeleen kunnan kokeiluryhmät Ylikylän päiväkotiin. Kempeleen muut viisivuotiaat kuuluvat verrokkiryhmiin, jolloin toiminta jatkuu edelleen Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kokeiluryhmissä olevat lapset toimivat valmisteilla olevan Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ylikylän päiväkodin kokeiluryhmiin kuuluville lapsille lähetetään kirjeitse tieto kotiin.