Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Kempeleen kunnan varhaiskasvatus tiedottaa 

Pyydämme ilmoittamaan tulotiedot syksyä varten ensisijaisesti varhaiskasvatuksen web-asioinnin kautta.

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta huoltaja (esim. äiti), tällöin tulotietojen lähettämislinkki avautuu ja voit lisätä tarvittavat liitteet ja lähettää ne sähköisesti.


Lisäksi otamme käyttöön 2.8. alkaen automaattisen tulotietojen tarkistuksen. Tällöin asiakkaille lähtee muistutusviesti tulotietojen toimittamisesta tai mahdollisuus antaa suostumus korkeimpaan maksuun, mikäli edellisten tulotietojen toimittamisesta on kulunut vuosi tai tulotietoihin on laitettu puuttuvat tulot merkintä (esim. päivärahapäätöksen päättymisen vuoksi).
Muistutusviestin saatuaan asiakkaalla on 14 vrk aikaa toimittaa tulotiedot. Jos tietoja ei ole toimitettu, niin asiakkaalle lähtee vielä yksi muistutus ja mikäli tulotietoja ei edelleenkään 7 vrk kuluessa ole toimitettu, niin asiakasmaksuksi määräytyy korkein maksu.

Tulotietojen toimitusosoitteet
• postitse: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele
• sähköpostilla: paivahoito(a)kempele.fi tai turvasähköpostiin tarkoitetun linkin kautta osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s
Varhaiskasvatuksen web-palvelun kautta

Palveluntarpeen muutos

Esiopetus on maksutonta ja päättyy 3.6.. Jos lapsenne tarvitsee varhaiskasvatusta kesällä, tarkistattehan riittääkö aiemmin varaamanne palveluntarve. Lisätietoa palveluntarpeesta löydät täältä ja muutoksen voitte tehdä sähköisellä lomakkeella.

Kesäajan hyvitykset

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua. Maksuton kuukausi on heinäkuu.

Vähintään viiden viikon yhtäjaksoisista poissaoloista ei peritä maksua, ajalla 30.5.-9.8.2022

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN

• korkeimmat maksut:
nuorimman lapsen maksimimaksu 295 €/kk ja seuraavan lapsen maksu 40 % ensimmäisen maksusta eli 118 €/kk, seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 59,00 €/kk, alin perittävä maksu on 28 €/kk
• perheen koon mukainen maksu (kaikki perheen alaikäiset (alle 18 v) otetaan mukaan perhekokoon)

Lisätieto maksuista

Kaksivuotinen esiopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmästä ja valituille on postitettu päätökset sekä ohjeet kokeiluun hakemisesta. 

Verrokkiryhmä päätökset on lähetetty niille lapsille, jotka eivät osallistu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta ovat osana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista tutkimusta, päätös ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

Lukuvuonna 2022 – 2023 esiopetusta järjestetään vuonna 2016 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 10.8.2022. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan kunnan verkkosivuilta varhaiskasvatuksen Asioi verkossa-kohdasta.

Lisätietoa järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta. Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä).

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kempeleessä

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kempele on valikoitunut kunnaksi, jossa on sekä kokeilu- että verrokkiryhmiä. Kokeiluun oikeutettujen lasten valinta on tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä tutkijoiden nimeämien kriteerien perusteella. Kempeleen kunta ei ole osallistunut lasten valintaan.

OKM on valinnut Kempeleen kunnan kokeiluryhmät Ylikylän päiväkotiin. Kempeleen muut viisivuotiaat kuuluvat verrokkiryhmiin, jolloin toiminta jatkuu edelleen Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kokeiluryhmissä olevat lapset toimivat valmisteilla olevan Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ylikylän päiväkodin kokeiluryhmiin kuuluville lapsille lähetetään kirjeitse tieto kotiin.