Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Kotihoidontuen kuntalisän korotusta 350 €/kk kokeillaan ajalla 1.8.2023-31.7.2024 mikäli 54 uutta perhettä valitsee kotihoidon

Kempeleen kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilun ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kokeilussa kuntalisä korotetaan 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tällä hetkellä Kempele-lisä on 73 €/kk/perhe. Kokeilun käynnistymisen edellytys on, että vähintään 54 uutta perhettä nykytilanteeseen verrattuna ilmoittautuu kokeiluun huhtikuun aikana.

Ilmoittautuminen kokeiluun tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kempeleen kunnan nettisivujen kautta ajalla 1.-30.4.2023. Linkki sähköiseen lomakkeeseen tulee nettisivuille lähempänä ilmoittautumisen käynnistymistä. Ilmoittautuneita perheitä tiedotetaan toukokuun alkupuolella kokeilun toteutumisesta.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:
• kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
• kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.


Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907

Avoin vaka mainos

Käy tekemässä hakemus Asioi verkossa- kohdasta! Lisätietoa avoimen varhaiskasvatuksenkerhoista löydät täältä.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2023 alkaen

Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Muutos tulee voimaan 1.3.2023. Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Tuloselvitykset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa liitteineen viimeistään 31.3.2023 mennessä. (aikaisemmin tulonsa ilmoittaneet lähettävät tulotietonsa, mikäli viimeksi ilmoitettuihin tuloihin on tullut muutoksia). Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritellään asiakasmaksu enimmäismaksun mukaan.
Lisätietoa tulorajoista sekä tulotietojen lähettämisestä varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä.

Liikuntadiplomi

Lapsille jaetaan lähipäivinä varhaiskasvatuksesta liikuntadiplomivihkot, jonka tehtäviä suorittamalla pääsee tutustumaan liikuntaan ja Kempeleen liikuntamahdollisuuksiin monipuolisesti. Tehtävien suorittamisen jälkeen ansaitsee liikuntadiplomin.
Liikuntadiplomissa seikkailee piirroshahmot Kitahammas Kroko ja Kukka Kontiainen. Lisätietoja liikuntadiplomista löydät täältä.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetusta järjestetään vuonna 2017 syntyneille lapsille. Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivujen kautta, kohdasta Asioi verkossa ja valitsemalla: Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä yksityiseen esiopetukseen ilmoittautuminen. Mikäli tarvitsette esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskasvatustoive- kohta. Valitkaa palveluntarpeeksi 1-80 h/kk tai 81-150 h/kk, esiopetusaika 19 h/vko on maksutonta.

Lapset, jotka ovat tällä hetkellä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa Ylikylän päiväkodissa, ei tarvitse hakea esiopetukseen uudelleen, vaan he käyvät toisen esiopetusvuotensa Ylikylän päiväkodissa.

Ketolanperän koulun esiopetukseen haetaan Wilman kautta, otathan ensin yhteyttä Ketolanperän koulun sihteeriin 050 3169584, koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Jos tuleva esioppilas ei ole väestörekisterissä Kempeleen kunnan asukas, tai tarvitset muuta apua ilmoittautumiseen, ole yhteydessä 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta, sekä kohdasta Esiopetus.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):

ESIOPETUSPAIKKA PUHELIN TULEVA KOULUPIIRI 1. LUOKALLA
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 044 497 2234 Kirkonkylän koulu
Kokkokankaan päiväkoti 050 463 6360 Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti 050 463 6666 Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti 050 463 6369 Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti 044 497 2244 Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 050 316 3742 Ketolanperän koulu

 

Varautuminen sähkökatkoksiin varhaiskasvatuksessa

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös varhaiskasvatuksessa. Sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Kempeleen kunnan verkkosivuilla etukäteen. Lähetämme myös Muksunetti ja Wilman kautta tietoa koteihin, mikäli saamme tietoa sähkökatkoksista riittävän ajoissa. Jakeluverkkoyhtiön kertoman mukaisesti ennakoitavista katkoista tieto saadaan aikaisintaan edellisenä iltana 17.30 jälkeen. Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pyritään toteuttamaan normaalin päivärutiinin mukaisesti normaaleine alkamis- ja päättymisajankohtineen. Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta järjestetään ilman sähköä. Täältä löydät lisätietoa.

Tulotiedot

Pyydämme ilmoittamaan tulotiedot syksyä varten ensisijaisesti varhaiskasvatuksen web-asioinnin kautta.

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta huoltaja (esim. äiti), tällöin tulotietojen lähettämislinkki avautuu ja voit lisätä tarvittavat liitteet ja lähettää ne sähköisesti. Muista toimittaa myös tuloselvityslomake.


Lisäksi otamme käyttöön 2.8. alkaen automaattisen tulotietojen tarkistuksen. Tällöin asiakkaille lähtee muistutusviesti tulotietojen toimittamisesta tai mahdollisuus antaa suostumus korkeimpaan maksuun, mikäli edellisten tulotietojen toimittamisesta on kulunut vuosi tai tulotietoihin on laitettu puuttuvat tulot merkintä (esim. päivärahapäätöksen päättymisen vuoksi).
Muistutusviestin saatuaan asiakkaalla on 14 vrk aikaa toimittaa tulotiedot. Jos tietoja ei ole toimitettu, niin asiakkaalle lähtee vielä yksi muistutus ja mikäli tulotietoja ei edelleenkään 7 vrk kuluessa ole toimitettu, niin asiakasmaksuksi määräytyy korkein maksu.

Tulotietojen toimitusosoitteet
• postitse: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele
• sähköpostilla: paivahoito(a)kempele.fi tai turvasähköpostiin tarkoitetun linkin kautta osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s
Varhaiskasvatuksen web-palvelun kautta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

• korkeimmat maksut:
nuorimman lapsen maksimimaksu 295 €/kk ja seuraavan lapsen maksu 40 % ensimmäisen maksusta eli 118 €/kk, seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 59,00 €/kk, alin perittävä maksu on 28 €/kk
• perheen koon mukainen maksu (kaikki perheen alaikäiset (alle 18 v) otetaan mukaan perhekokoon)

Lisätieto maksuista

Kaksivuotinen esiopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmästä ja valituille on postitettu päätökset sekä ohjeet kokeiluun hakemisesta. 

Verrokkiryhmä päätökset on lähetetty niille lapsille, jotka eivät osallistu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta ovat osana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista tutkimusta, päätös ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

Lukuvuonna 2022 – 2023 esiopetusta järjestetään vuonna 2016 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 10.8.2022. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan kunnan verkkosivuilta varhaiskasvatuksen Asioi verkossa-kohdasta.

Lisätietoa järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta. Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä).

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kempeleessä

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kempele on valikoitunut kunnaksi, jossa on sekä kokeilu- että verrokkiryhmiä. Kokeiluun oikeutettujen lasten valinta on tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä tutkijoiden nimeämien kriteerien perusteella. Kempeleen kunta ei ole osallistunut lasten valintaan.

OKM on valinnut Kempeleen kunnan kokeiluryhmät Ylikylän päiväkotiin. Kempeleen muut viisivuotiaat kuuluvat verrokkiryhmiin, jolloin toiminta jatkuu edelleen Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kokeiluryhmissä olevat lapset toimivat valmisteilla olevan Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ylikylän päiväkodin kokeiluryhmiin kuuluville lapsille lähetetään kirjeitse tieto kotiin.