Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetusta järjestetään vuonna 2015 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 11.8.2021. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan ja haetaan sähköisesti. Sähköinen hakemus löytyy kohdasta Asioi verkossa. Kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan samalla tavalla. Ilmoittautuminen tulee tehdä 12.2.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2020 lähtien

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Kuukausimaksujen määräytyminen muuttuu 1.8.2020 alkaen. Tarkemmat tiedot löytyvät Varhaiskasvatusmaksut -sivulta. 

Perheiden tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alussa elokuussa. Varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi 1.8.2020 lähtien tarvitaan tuloselvitys kaikilta perheiltä, mikäli perhe ei anna suostumusta korkeimpaan maksuun. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa. Jos tulotietoja ei toimiteta, tehdään maksupäätös korkeimman maksun mukaan. Perheen tulee ilmoittaa olennaisista tuloihin liittyvistä muutoksista (+/- 10 %) myös toimintavuoden aikana.

Ohjeistus tulotietojen toimittamiseen löytyy Varhaiskasvatusmaksut -sivulta, kohdasta Tulotietojen ilmoittaminen.

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Kempeleen kunta ei ole mukana Opetushallituksen kokeilussa 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta toimintavuonna 2020-2021.