Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Esiopetukseen tutustuminen

2016 vuonna syntyneiden lasten tutustumispäivä on 6.5. klo: 8.00 - 10:00 kaikissa esiopetusyksiköissä. Aamun aikana lapsi pääsee tutustumaan tulevaan esiopetusryhmäänsä ja huoltajille pidetään tiedotustilaisuus.

Huhtikuun aikana saatte sähköpostiin ilmoituksen sähköisestä päätöksestä, jossa kerrotaan missä yksikössä lapsenne esiopetus järjestetään.

Kaksivuotinen esiopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmästä ja valituille on postitettu päätökset sekä ohjeet kokeiluun hakemisesta. 

Verrokkiryhmä päätökset on lähetetty niille lapsille, jotka eivät osallistu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta ovat osana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista tutkimusta, päätös ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista tulevat huoltajien ilmoittamaan sähköpostiin huhtikuun aikana.

Lukuvuonna 2022 – 2023 esiopetusta järjestetään vuonna 2016 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 10.8.2022. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Ilmoittautuminen päättyy 11.2.22. 

Kunnalliseen esiopetukseen Ilmoittautumisessa, ole yhteydessä 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Yksityiseen esiopetukseen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan kunnan verkkosivuilta varhaiskasvatuksen Asioi verkossa-kohdasta.

Lisätietoa järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta. Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä).

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kempeleessä

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kempele on valikoitunut kunnaksi, jossa on sekä kokeilu- että verrokkiryhmiä. Kokeiluun oikeutettujen lasten valinta on tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä tutkijoiden nimeämien kriteerien perusteella. Kempeleen kunta ei ole osallistunut lasten valintaan.

OKM on valinnut Kempeleen kunnan kokeiluryhmät Ylikylän päiväkotiin. Kempeleen muut viisivuotiaat kuuluvat verrokkiryhmiin, jolloin toiminta jatkuu edelleen Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kokeiluryhmissä olevat lapset toimivat valmisteilla olevan Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ylikylän päiväkodin kokeiluryhmiin kuuluville lapsille lähetetään kirjeitse tieto kotiin.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2021 lähtien

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Kuukausimaksujen määräytyminen muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tarkemmat tiedot löytyvät Varhaiskasvatusmaksut -sivulta. 

Perheiden tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alussa elokuussa. Varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi 1.8.2021 lähtien tarvitaan tuloselvitys kaikilta perheiltä, mikäli perhe ei anna suostumusta korkeimpaan maksuun. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa. Jos tulotietoja ei toimiteta, tehdään maksupäätös korkeimman maksun mukaan. Perheen tulee ilmoittaa olennaisista tuloihin liittyvistä muutoksista (+/- 10 %) myös toimintavuoden aikana.

Ohjeistus tulotietojen toimittamiseen löytyy Varhaiskasvatusmaksut -sivulta, kohdasta Tulotietojen ilmoittaminen.