Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Esiopetuksen ajankohtaiset

  • Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja huoltajille kaikissa kunnallisissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 3.5.2024 klo 8:00 – 10:00.
  • Tieto esiopetuspaikasta tulee huoltajille sähköpostiin ja/tai Edlevo-sovellukseen viimeistään 21.4.
  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä maija.junnonaho@kempele.fi / 050 316 3737

Varhaiskasvatuksen sulkupäivät ja kesäpäivystys 2024                                                                                                                                        

Päiväkotien sulkupäivät:

Kempeleen päiväkotien henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivinä kunnalliset päiväkodit pidetään suljettuna. Varhaiskasvatus järjestetään kuitenkin ko. sulkupäivänä varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille toisessa päiväkodissa hoidon tarpeen mukaisesti. Huoltajat ilmoittavat kesäajan lomakyselyn yhteydessä lapsen varahoidon tarpeesta päiväkodin sulkupäivälle. Mikäli lapselle ei tarvita varahoitoa sulkupäivänä, tällöin ko. päivä hyvitetään varhaiskasvatuksen ko. kuukauden asiakasmaksussa. Varahoitopaikka päiväkodin sulkupäivälle ilmoitetaan erikseen päiväkotien toimesta. Pikkukokon päiväkodin osalta vuorohoito klo 18–06 välillä järjestetään normaalisti.

Päiväkodit ovat suljettuina seuraavina päivinä henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivien vuoksi:
• Kirkonkylän päiväkoti: 7.6.2024 ja 2.8.2024
• Ylikylän päiväkoti: 3.6.2024 ja 6.8.2024
• Kokkokankaan päiväkoti: 24.5.2024 ja 9.8.2024
• Pikkukokon päiväkoti: 17.5.2024 ja 16.8.2024 (Huom.! klo 18:00–06.00 välillä vuorohoito tarjotaan normaalisti)
• Honkasen päiväkoti: 6.6.2024 ja 2.8.2024
• Linnakankaan päiväkoti: 10.6.2024 ja 5.8.2024
• Sarkkirannan päiväkoti ja Rentolantien toimipiste: 10.6.2024 ja 9.8.2024
• Santamäen päiväkoti: 6.6.2024 ja 6.8.2024

Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys

• Kesäajan päivystys on ajalla 1.-28.7.2024, jolloin päivystävänä päiväkotina kaikkien kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoidon osalta toimii Ylikylän päiväkoti. Muut päiväkodit ovat suljettuna em. ajalla.
• Vuoropäiväkoti Pikkukokon toiminta siirtyy myös päivystyksen ajaksi Ylikylän päiväkotiin, jossa vuorohoito järjestetään normaalisti myös päivystysaikana hoidon tarpeiden mukaan

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja hyvitykset

• Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua. Maksuton kuukausi on heinäkuu.
• Vähintään viiden viikon yhtäjaksoinen poissaolo kesäaikana ajalla 27.5-6.8.2024 oikeuttaa maksuhyvitykseen. Maksuhyvityksen saaminen edellyttää, että poissaolosta on ilmoitettu kesälomakyselyyn vastaamisella ajalla 5.5.2024 mennessä
• Mikäli lapsi ei tarvitse varhaiskasvatusta päiväkodin sulkupäivinä (henkilökunnan suunnittelu- ja kehittämispäivät) annetaan ko. päivästä maksuhyvitys.

Huoltajien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen tarpeesta kesänajalle ja päiväkotien sulkupäiville vastaamalla kesälomakyselyyn viimeistään 5.5.2024. Linkki lomakyselyyn tulee Edlevoon saataville lähempänä kyselyn avautumista.

Lisätietoa sulkupäivistä ja kesäpäivystyksestä: päiväkotien johtajilta
Lisätietoa varhaiskasvatusmaksuista ja maksuhyvityksistä: varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä


Muksunetin kirjautuminen muuttuu 12.3. Uusi osoite on: https://www.edwise.se/Secure/Default.aspx?Actor=Actor_Relative&idpmethod=saml&domain=KempeleEffica_ETKEM

Linkki löytyy jatkossa myös Varhaiskasvatuksen Asioi verkossa/ Muksunetti verkkosivuilta

Vanhat käyttäjätunnukset ja salasanat poistuvat käytöstä ja Muksunettiin kirjaudutaan Suomi.fi tunnistautumisen kautta 12.3. alkaen.

Jos et ole vielä hakenut Muksunetin tunnuksia, niin uudet käyttöoikeudet haetaan aina ensin www. muksunetti.fi sivun Hae käyttöoikeuksia- toiminnon kautta.


Avoimen varhaiskasvatuksen kysely

Kehitämme kuntamme avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa vastaamaan yhä paremmin lasten ja perheiden toiveita ja tarpeita. Vastaamalla kyselyymme annat tärkeää tietoa kehittämistyömme tueksi. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Linkki kyselyyn

Kiitos yhteistyöstäsi!

Kempeleen varhaiskasvatuspalvelut


Ilmoittautuminen esiopetukseen 

Esiopetukseen tutustuminen järjestetään lapsille ja huoltajille kaikissa kunnallisissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä yhtäaikaisesti perjantaina 3.5.2024 klo 8:00 – 10:00. Tieto esiopetuspaikasta tulee huhtikuussa huoltajilla sähköpostiin tai Edlevo-sovellukseen.

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta järjestetään vuonna 2018 syntyneille lapsille. Esioppilaalla on oikeus saada esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 3 luku 12§). Ilmoittautuminen esiopetukseen tulee tehdä 12.2.2024 mennessä. Esiopetus alkaa 7.8.2024

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Kempeleen kunnan verkkosivujen kautta, kohdasta Asioi verkossa. Ketolanperän koulun esiopetukseen haetaan Wilman kautta, ohje, ilmoittautuminen Ketolanperälle alkaa 29.1.

Mikäli tarvitsette esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskasvatustoive- kohta. Ketolanperän koululla ei ole tarjolla esiopetusta täydentavää varhaiskasvatusta, huoltajat voivat halutessaan valita esioppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa

Esiopetus on maksutonta ja sitä on tarjolla 19 h/vko. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta, sekä täällä.


Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):

ESIOPETUSPAIKKA JA TULEVA KOULUPIIRI 1. LUOKALLA
Kirkonkylän päiväkoti 044 497 2234 - Kirkonkylän koulu
Kokkokankaan päiväkoti 050 463 6360 - Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti 050 463 6666 -  Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti 040 537 5291 - Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti 044 497 2244 - Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 050 316 3742 - Ketolanperän koulu (vain aamu- ja iltapäivähoito, täydentävä varhaiskasvatus päiväkodissa)


 

Muistutus tulotietojen lähettämisestä

Vanhempien pitää lähettää uusi päätös tulotietoihin web-asioinnin kautta. kun vanhempainvapaa jatkuu alkuperäisestä päätöksestä poiketen tai kun jäädään kodinhoidontuelle vanhempainvapaan jälkeen tai palkkalaskelma, jos palataan töihin.

Uudet asiakkaat antavat suostumuksen korkeimpaan maksuun tai lähettävät tuloselvityksen liitteinen heti varhaiskasvatuksen alettua.

Myös muut tulotietojen muutokset tulee ilmoittaa viipymättä.


Miniparlamentti

Miniparlamentti kokoontui 21.11.2023 ensimmäistä kertaa lapsen oikeuksien viikolla. Iso kiitos Kempeleen päiväkodeille. Kempeleessä lasten ja nuorten osallisuutta edistetään Foorumien, Pikkuparlamentin ja nuorisovaltuuston kautta. Miniparlamentti on pienten päiväkoti-ikäisten osallisuuden ja vaikuttamisen hetki. Tarkoituksena on, että jatkossa Miniparlamentti kokoontuu pari kertaa vuodessa eri tavoin, miettimään yhdessä päiväkoti-ikäisten lasten tärkeitä asioita.

Ensimmäinen Miniparlamentti järjestettiin Teamsin välityksellä ja päiväkodit pääsivät kertomaan lasten kuulumiset sekä toiveet. Tapahtuma alkoi Honkasen päiväkodin johtajan Aini Lukkarin tervetulo- puheella ja lapset saivat Teamsin välityksellä näköyhteyden muihin päiväkoteihin. Tervetulo-toivotusten jälkeen oli vuorossa lasten puheenvuorot päiväkodeittain. Päiväkodeissa oli edellisellä viikolla kerätty lasten suosikit ja toiveet ja olipa joissakin päiväkodeissa järjestetty vaalitkin siitä, ketkä pääsevät Miniparlamenttiin. Omalla vuorollaan lapset kertoivat, mikä oli suosituinta heidän päiväkodeissaan. Suosikeiksi lasten keskuudessa nousivat mm. ruokailu, kaverit, jumppa ja leikkiminen.
Lapsilta oli myös tiedusteltu, mitä he toivoisivat päiväkoteihin ja lasten oikeuksien viikolla nuo toiveet toteutetaan. Tällä viikolla päiväkodeissa onkin luvassa mitä mahtavampia tapahtumia, kuten: Pehmobileet, Aarteenmetsästys, temppurata jäätelökioskilla, elokuvia ja poppareita, kummituskäytävä, yhteisleikkejä ja mannapuuroa 😊

Paikalla Miniparlamentissa olivat:
Honkasen päiväkoti
Ylikylän päiväkoti
Kokkokankaan päiväkoti
Pikkukokon päiväkoti
Linnakankaan päiväkoti
Kirkonkylän päiväkoti
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Santamäen päiväkoti
Sarkkirannan päiväkoti
Norlandia päiväkoti
Kansainvälinen päiväkoti Pilke ICEC
Kempeleen nuorisopalvelut


Tulotietojen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi

Tulotiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi tarkistetaan vuosittain kaikilta perheiltä uuden kauden alkaessa. 31.7.2023 alkavalle kaudelle pyydetään toimittamaan tulotiedot 13.8.2023 mennessä. Perhe voi antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai lähettää tuloselvityksen liitteineen web asioinnin kautta. (Tuloselvitys on aina tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa). Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määräytyy korkeimman maksun mukaan. Toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tulorajojen, perhekoon ja palvelun laajuuden mukaisesti.

Mikäli tulotiedot pysyvät syksyllä ennallaan, viimeisimmät (toukokuu) tulotiedot voi toimittaa jo kesän aikana. Jos tulotiedot muuttuvat kesän aikana, toimitetaan ne viimeistään 13.8.2023.
Huomioon otettavat tulot, tulorajat, maksut sekä ohjeet tuloselvityksen toimitustavoista löytyvät sivulta: Varhaiskasvatusmaksut


Kotihoidon tuen kuntalisän kokeilu käynnistyy 1.8.2023

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kuntalisä korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe. Kokeilun seurantatutkimukseen voit hakea mukaan TÄSTÄ

Perheet hakevat kotihoidontukea kelalta, kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä.

  • Kotihoidon tukea jo saavat perheet: uutta hakemusta Kelaan ei tarvitse tehdä. Kuntalisä korottuu automaattisesti korkeampaan euromäärään kokeilun alkaessa.
  • Uudet perheet, jotka eivät vielä saa kotihoidon tukea: kotihoidon tuen hakemus tehdään Kelaan. Kuntalisä maksetaan tällöin automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Lisätietoa Kempele-lisästä löydät täältä.


Avoin varhaiskasvatus

Kempeleessä avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia ja kerhoissa tarjotaan lounas tai välipala.

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Perhekerhot ovat kohtauspaikkoja koko perheelle. Lisätietoa avoimen varhaiskasvatuksenkerhoista löydät täältä.

Täytä hakemus Asioi verkossa- kohdasta! 


Perhevapaa uudistus

Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Lisätietoa KELA:n sivuilta

Uuden lain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §).

• Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Ajalta peritään asiakasmaksu.

Täytä ilmoitus lapsen poissaolosta vanhempainvapaan ajalta


Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.3.2023 alkaen

Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Muutos tulee voimaan 1.3.2023. Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Aikaisemmin tulonsa ilmoittaneet lähettävät tulotietonsa, mikäli viimeksi ilmoitettuihin tuloihin on tullut muutoksia. Tuloselvitykset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa liitteineen mahdollisimman pian.
Mikäli tulotietoja ei toimiteta ollenkaan, määritellään asiakasmaksu enimmäismaksun mukaan.
Lisätietoa tulorajoista sekä tulotietojen lähettämisestä varhaiskasvatuksen palvelusihteereiltä.


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetusta järjestetään vuonna 2017 syntyneille lapsille. Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivujen kautta, kohdasta Asioi verkossa ja valitsemalla: Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä yksityiseen esiopetukseen ilmoittautuminen. Mikäli tarvitsette esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskasvatustoive- kohta. Valitkaa palveluntarpeeksi 1-80 h/kk tai 81-150 h/kk, esiopetusaika 19 h/vko on maksutonta.

Lapset, jotka ovat tällä hetkellä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa Ylikylän päiväkodissa, ei tarvitse hakea esiopetukseen uudelleen, vaan he käyvät toisen esiopetusvuotensa Ylikylän päiväkodissa.

Ketolanperän koulun esiopetukseen haetaan Wilman kautta, otathan ensin yhteyttä Ketolanperän koulun sihteeriin 050 3169584, koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Jos tuleva esioppilas ei ole väestörekisterissä Kempeleen kunnan asukas, tai tarvitset muuta apua ilmoittautumiseen, ole yhteydessä 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta, sekä kohdasta Esiopetus.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):

ESIOPETUSPAIKKA PUHELIN TULEVA KOULUPIIRI 1. LUOKALLA
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti 044 497 2234 Kirkonkylän koulu
Kokkokankaan päiväkoti 050 463 6360 Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti 050 463 6666 Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti 050 463 6369 Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti 044 497 2244 Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus 050 316 3742 Ketolanperän koulu

 


Varautuminen sähkökatkoksiin varhaiskasvatuksessa

Poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla aiheuttaa epävarmuutta sähkön riittävyyteen. Varaudumme tulevaan talveen ja mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin ennen talvipakkasia myös varhaiskasvatuksessa. Sähkökatkoksista pyritään ilmoittamaan Kempeleen kunnan verkkosivuilla etukäteen. Lähetämme myös Muksunetti ja Wilman kautta tietoa koteihin, mikäli saamme tietoa sähkökatkoksista riittävän ajoissa. Jakeluverkkoyhtiön kertoman mukaisesti ennakoitavista katkoista tieto saadaan aikaisintaan edellisenä iltana 17.30 jälkeen. Sähkökatkoksenkin aikana toiminta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa pyritään toteuttamaan normaalin päivärutiinin mukaisesti normaaleine alkamis- ja päättymisajankohtineen. Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta järjestetään ilman sähköä. Täältä löydät lisätietoa.


Tulotiedot

Pyydämme ilmoittamaan tulotiedot syksyä varten ensisijaisesti varhaiskasvatuksen web-asioinnin kautta.

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta huoltaja (esim. äiti), tällöin tulotietojen lähettämislinkki avautuu ja voit lisätä tarvittavat liitteet ja lähettää ne sähköisesti. Muista toimittaa myös tuloselvityslomake.


Lisäksi otamme käyttöön 2.8. alkaen automaattisen tulotietojen tarkistuksen. Tällöin asiakkaille lähtee muistutusviesti tulotietojen toimittamisesta tai mahdollisuus antaa suostumus korkeimpaan maksuun, mikäli edellisten tulotietojen toimittamisesta on kulunut vuosi tai tulotietoihin on laitettu puuttuvat tulot merkintä (esim. päivärahapäätöksen päättymisen vuoksi).
Muistutusviestin saatuaan asiakkaalla on 14 vrk aikaa toimittaa tulotiedot. Jos tietoja ei ole toimitettu, niin asiakkaalle lähtee vielä yksi muistutus ja mikäli tulotietoja ei edelleenkään 7 vrk kuluessa ole toimitettu, niin asiakasmaksuksi määräytyy korkein maksu.

Tulotietojen toimitusosoitteet
• postitse: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele
• sähköpostilla: paivahoito(a)kempele.fi tai turvasähköpostiin tarkoitetun linkin kautta osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s
Varhaiskasvatuksen web-palvelun kautta


Kaksivuotinen esiopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmästä ja valituille on postitettu päätökset sekä ohjeet kokeiluun hakemisesta. Verrokkiryhmä päätökset on lähetetty niille lapsille, jotka eivät osallistu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mutta ovat osana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista tutkimusta, päätös ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä