Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Päivystävät päiväkodit ja esimiehet 28.6.-30.7.21

Kokkokankaan päiväkoti

28.6.-9.7. Raija Melgin-Keränen 050 463 6360
12.-13.7. Anna-Liisa Kemppainen 050 463 6365
14.-23.7. Tuula Nevala 050 463 6373
26.-30.7. Aini Lukkari 050 4636 340

Ylikylän päiväkoti

28.6.-2.7. Mervi Suorsa 040 537 5291
5.-9.7. Raija Melgin-Keränen 050 463 6360
14.-23.7. Tuula Nevala 050 463 6373
26.-30.7. Aini Lukkari 050 463 6340

Sarkkirannan päiväkoti

28.6.-2.7. Suvi Rantala 0405925264
5.-9.7. Maria Myllymäki 044 497 2244
12.-16.7. Sirkku Mustonen 044 497 2234
19.-23.7. Kirsi Haapakoski 040 652 8428
26.-30.7. Pauliina Meyer 050 463 6350

 

Varhaiskasvatus tiedottaa:

Varhaiskasvatusmaksuihin vaikuttavat tulorajat muuttuvat 1.8. alkaen. Mahdolliset tuloselvitykset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa liitteineen viimeistään 31.7. Lisätietoa asiakasmaksuista sekä tulotietojen lähettämisestä löytyy Varhaiskasvatusmaksut -sivulta.

Varhaiskasvatuksen väki toivottaa perheille rentouttavaa ja mukavaa kesää.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Kempeleessä

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kempele on valikoitunut kunnaksi, jossa on sekä kokeilu- että verrokkiryhmiä. Kokeiluun oikeutettujen lasten valinta on tehty opetus- ja kulttuuriministeriössä tutkijoiden nimeämien kriteerien perusteella. Kempeleen kunta ei ole osallistunut lasten valintaan.

OKM on valinnut Kempeleen kunnan kokeiluryhmät Ylikylän päiväkotiin. Kempeleen muut viisivuotiaat kuuluvat verrokkiryhmiin, jolloin toiminta jatkuu edelleen Kempeleen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kokeiluryhmissä olevat lapset toimivat valmisteilla olevan Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Ylikylän päiväkodin kokeiluryhmiin kuuluville lapsille lähetetään kirjeitse tieto kotiin.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2021 lähtien

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Kuukausimaksujen määräytyminen muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tarkemmat tiedot löytyvät Varhaiskasvatusmaksut -sivulta. 

Perheiden tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintavuoden alussa elokuussa. Varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi 1.8.2021 lähtien tarvitaan tuloselvitys kaikilta perheiltä, mikäli perhe ei anna suostumusta korkeimpaan maksuun. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin hoito alkaa. Jos tulotietoja ei toimiteta, tehdään maksupäätös korkeimman maksun mukaan. Perheen tulee ilmoittaa olennaisista tuloihin liittyvistä muutoksista (+/- 10 %) myös toimintavuoden aikana.

Ohjeistus tulotietojen toimittamiseen löytyy Varhaiskasvatusmaksut -sivulta, kohdasta Tulotietojen ilmoittaminen.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetusta järjestetään vuonna 2015 syntyneille lapsille. Esiopetus alkaa 11.8.2021. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan ja haetaan sähköisesti. Sähköinen hakemus löytyy kohdasta Asioi verkossa. Kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin haetaan samalla tavalla.