Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Neuvostot ja muut toimielimet

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lukuunottamatta pikkuparlamenttia.

Kempeleen kunnassa toimii toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat toimielimet:

  • Seniorineuvosto
  • Vammaisneuvosto
  • Veteraanien neuvottelukunta
  • Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto LANUPE (Aik. Lapsi- ja nuorisopoliittisen toimenpideohjelman seurantaryhmä) 
  • Pikkuparlamentti
  • Nuorisovaltuusto