Arkistot ja tietopalvelu

Kunnan arkisto

Kunta ylläpitää päätearkistoa julkisten toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineistoa varten ja hoitaa siihen liittyvää tietopalvelua. Vanhimmat arkistossa olevat aineistot ovat 1800-luvulta. 

Toimintayksiköiden käytössä on lisäksi omia lähiarkistotiloja. Esimerkiksi rakennuslupa-asiakirjoja säilytetään rakennusvalvonnassa. 

Uusimmat asiakirjat ovat aina siinä palveluyksikössä, jossa asia on käsiteltävänä. Palveluyksiköt antavat tietopalvelua hallussaan olevista asiakirjoista.

Päätearkiston yhteyteen on sijoitettu myös kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne.

Tietopalvelupyynnöt

Voit tehdä tietopalvelupyynnön kunnanarkistoon täyttämällä sähköisen lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Tietopyynnöt ovat pääsääntöisesti maksuttomia, katso lisätietoja tietopalveluhinnastosta: 


Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilasasiakirjat ovat siirtyneet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde). Pohteelle siirtyneitä asiakirjoja ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon ja neuvoloiden potilasasiakirjat, sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon potilas- ja asiakasasiakirjat. Kyseisiä asiakirjoja koskevat tietopyynnöt voi esittää Pohteelle: Lomakkeet ja asiakirjat - Pohde.


Kotiseutuarkiston tietopalvelupyynnöissä tulee ottaa yhteyttä kirjasto- ja kulttuurijohtaja Anne Toppariin, anne.toppari@kempele.fi, p. 050 463 6457.

Rakennuspiirustuksia ja -suunnitelmia voit etsiä ja ostaa rakennusvalvonnan Lupapiste.fi-kaupasta.

Kysy lisää

Elmo Nuutinen
asiakirjahallinnon asiantuntija
elmo.nuutinen@kempele.fi
p. 040 195 0851

Kuva Kempeleen kunnan päätearkistosta.

Lisätietoa