Ollakan asuinalueen asemakaava

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Vireilletulo: kunnanhallitus 5.11.2018 § 342
Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 21.11.-21.12.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018

2. Valmisteluvaiheen kuuleminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys

Asemakaavaluonnos sekä päivitetty OAS asetetaan nähtäville 10.5.- 9.6.2023 (khall 2.5.202 § 168)
Kuulutus: Asemakaavaluonnoksen ja OAS:n nähtäville asettaminen

Nähtäville 10.5.- 9.6.2023 asetettu aineisto:

Päivitetty OAS
Asemakaavaluonnos ja voimassaoleva asemakaava
Rekisterikarttaote
Asemakaavaselostus
Mielipidelomake

Selvitykset:

Ollakan puiston yleissuunnitelma
Ollakan luontoselvitys

Kunnantalon ja Ollakan tärinäselvitys
MT 847 melulaskennat
Kempeleen keskustan pysäköintiselvitys 2018
Kestävän liikkumisen ohjekortit

3. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo:

Asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 21.2.-22.3.2024 (khall 12.2.2024 § 57)
Kuulutus: Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Nähtäville 21.2.-22.3.2024 asetettu aineisto:

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonnosvaiheen palautteet ja vastineet
Asemakaavaselostus
Asemakaavaehdotus ja ote voimassa olevasta asemakaavasta
Rakennustapaohje

Selvitykset:

Melu- ja tärinäselvitys
Lepakkoselvitys
Ollakan PIMA-tutkimusraportit: Lumenkaatopaikka ja TechnoCenter, Pesulakiinteistö
Ekohaka 2: Kuntotutkimusraportti, Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

4. Kaavamuutoksen ja laajennuksen hyväksyntä:
(täydentyy jatkossa)

5. Kaavamuutoksen voimaantulo:
(täydentyy jatkossa)

Ideakilpailu 2016

Asemakaavan muutos Ollakkaan on alkanut idea- ja tontinluovutuskilpailulla 2016. Voittaneen ehdotuksen pohjalta muokattuja asemakaavarunkovaihtoehtoja on voinut kommentoida 16.6.2017 asti.

Kaavarungoista saadun palautteen pohjalta laadittu synteesi asemakaavoituksen pohjaksi:
Kempeleen keskustan kaavarunko, Ollakka 4.8.2017
Kaavarungon selostus
Kaavarunkoselostuksen liitteet 1-13
Kaavarunko, pysäköintiselvitys 26.10.2017


Lisätietoa

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti Reetta Lehtiranta
p. 040 5452 383

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
p. 050 3163 769

kaavoitus(at)kempele.fi tai
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Tekniset palvelut