Ollakan asuinalueen asemakaava

Kaavaprosessin eteneminen

1. vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Vireilletulo: kunnanhallitus 5.11.2018 § 342
Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 21.11.-21.12.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018

Valmisteluvaiheen kuuleminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys

Asemakaavaluonnos sekä päivitetty OAS asetetaan nähtäville 10.5.-9.6.2023 (khall 2.5.202 § 168)

Kuulutus: Asemakaavaluonnoksen ja OAS:n nähtäville asettaminen

Nähtäville asetettu aineisto

Päivitetty OAS

Asemakaavaluonnos ja voimassaoleva asemakaava

Rekisterikarttaote

Asemakaavaselostus

Mielipidelomake

Selvitykset

Ollakan puiston yleissuunnitelma

Ollakan luontoselvitys

Kunnantalon ja Ollakan tärinäselvitys

MT 847 melulaskennat

Kempeleen keskustan pysäköintiselvitys 2018

Kestävän liikkumisen ohjekortit

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo:
(täydentyy jatkossa)

3. Kaavamuutoksen ja laajennuksen hyväksyntä:
(täydentyy jatkossa)

4. Kaavamuutoksen voimaantulo:
(täydentyy jatkossa)

Ideakilpailu 2016

Asemakaavan muutos Ollakkaan on alkanut idea- ja tontinluovutuskilpailulla 2016. Voittaneen ehdotuksen pohjalta muokattuja asemakaavarunkovaihtoehtoja on voinut kommentoida 16.6.2017 asti.

Kaavarungoista saadun palautteen pohjalta laadittu synteesi asemakaavoituksen pohjaksi:
Kempeleen keskustan kaavarunko, Ollakka 4.8.2017
Kaavarungon selostus
Kaavarunkoselostuksen liitteet 1-13
Kaavarunko, pysäköintiselvitys 26.10.2017


Lisätietoa

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti Suvi Jänkälä
p. 040 5452383

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
p. 050 3163 769

kaavoitus(at)kempele.fi tai
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Tekniset palvelut