Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Palveluseteli

Kempeleen kunnassa asuvalle voidaan myöntää palveluseteli päivähoidon järjestämiseksi kempeleläisessä yksityisessä päiväkodissa ja se rinnastetaan päivähoitolain 11 §:n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon. Yksityiseen päiväkotihoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kohdasta "Päivähoidon sähköiset palvelut" (näytön oikea reuna).  Palveluseteli ei koske yksityistä perhepäivähoitoa. Jokaiselle lapselle täytetään oma hakemus. 

Palveluohjaustiimi käsittelee kaikki hakemukset. Päivähoitopaikan varmistuessa yksityisestä päiväkodista, lapsen tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä. Päivähoitohakemuksen perusteella myönnetään palveluseteli. Palvelusetelipäätös lähetetään sähköisesti perheelle ja yksityiseen päiväkotiin. Erillistä palvelusetelihakemusta ei tarvita.

Yksityisen päiväkodin perimä asiakasmaksu muodostuu kunnallisten Varhaiskasvatusmaksukriteerien perusteella määritetystä omavastuusta sekä siihen yksityisen päiväkodin lisäämästä palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.  

Palvelusetelipäätöksen omavastuuosuuden määrittämiseksi tarvitaan tuloselvitys perheen tulotiedoista. Täytetty ja allekirjoitettu tuloselvityslomake ja tarvittavat tositteet on toimitettava varhaiskasvatuksen palvelusihteereille viimeistään sen kuukauden alussa, jolloin hoito alkaa. Tositteita ei suositella toimitettavaksi, jos korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy (taulukko Varhaiskasvatusmaksut  -sivun alussa). Tuloselvityslomake on silti syytä toimittaa ja antaa sillä suostumus korkeimpaan maksuun. Katso ohjeet tulotietojen toimitamiseen Varhaiskasvatusmaksut -sivulta kohdasta "Tulotietojen toimittaminen". 
Mikäli tulotietoja ei toimiteta, omavastuu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee itse irtisanoa edellä mainitut tuet, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän sekä kotihoidon tuen voi käydä päättämässä Kelan nettisivulla.

Toimintaohje yksityiseen päiväkotiin hakevalle:

  • Hae hoitopaikkaa sähköisellä päivähoitohakemuksella. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.
  • Palvelunohjaustiimi ottaa yhteyttä perheeseen ja tarkistaa hakemuksen tiedot.
  • Tee tuloselvitys viimeistään sen kuukauden alussa, jolloin hoito alkaa. Mikäli hoitopaikka valikoituu yksityiseen päiväkotiin, tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä ja sopii hoidon aloituksesta. Palvelusetelipäätös toimitetaan sähköisesti.

Palvelusetelin laskemisen perusteet:

Päiväkotihoidon palvelusetelin laskemisen perustana ovat Kempeleen kunnanhallituksen päättämät palvelusetelin kattohinnat (21.5.2018 § 171§) ja kunnallinen päivähoitomaksu. 

Palvelusetelin kattohinnat 1.8.2018 lähtien ovat seuraavat:

Palvelusetelin kattohinta/kk Kattohinta €, alle 3-vuotias Kattohinta €, yli 3-vuotias
Kokopäivähoito 1212,00 719,00
Osapäivähoito 20 t/viikko 666,00 395,00
Osa-aikainen 21-29 t/ viikko tai
12 pv/kk tai 13 pv/kk
848,00 503,00
Esiopetusikäisen täydentävä päivähoito 359,00

Palveluseteli on tulosidonnainen ja myönnetään toistaiseksi. Omavastuuseen vaikuttavat tulot tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.

Palvelusetelin arvo tulee tarkistaa seuraavissa tilanteissa:

- lapsen palveluntarve muuttuu
- perheen tulojen muuttuessa olennaisesti (+/- 10 %)
- perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu, perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
- huoltaja tai puoliso jää äitiysvapaalle, huoltaja tai puoliso jää työttömäksi

Lisätietoja:
varhaiskasvatuksen johtaja puh. 050 5681 907
varhaiskasvatuksen palvelusihteerit puh. 044 4972 311 ja 044 4972 312 
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@kempele.fi