Palveluseteli

Kempeleen kunnassa asuvalle voidaan myöntää palveluseteli varhaiskasvatuksen järjestämiseksi kempeleläisessä yksityisessä päiväkodissa. Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kohdasta "Asioi verkossa".  Palveluseteli ei koske yksityistä perhepäivähoitoa. Jokaiselle lapselle täytetään oma hakemus. 

Palveluohjaustiimi käsittelee kaikki hakemukset. Varhaiskasvatuspaikan varmistuessa yksityisestä päiväkodista, lapsen tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä. Palvelusetelipäätös lähetetään sähköisesti perheelle.

Varhiaskasvatuksen palvelusetelin laskemisen perustana ovat Kempeleen kunnanhallituksen päättämät palvelusetelin arvo ja kunnallinen varhaiskasvatusmaksu. Yksityisen päiväkodin perimä asiakasmaksu muodostuu kunnallisten varhaiskasvatusmaksukriteerien perusteella määritetystä omavastuusta sekä siihen yksityisen päiväkodin lisäämästä palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.  

Palvelusetelipäätöksen omavastuuosuuden määrittämiseksi 1.8.2022 lähtien tarvitaan tuloselvitys kaikilta perheiltä, mikäli perhe ei anna suostumusta korkeimpaan maksuun. Tuloselvitys on tehtävä viimeistään sen kuukauden alussa, jolloin hoito alkaa. Jos tulotietoja ei toimiteta, tehdään palvelusetelipäätös korkeimman maksun mukaan. Toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti.

Mikäli tulotiedot pysyvät syksyllä ennallaan, tuoreet tulotiedot voi toimittaa jo kevään/kesän aikana. Jos tulotiedot muuttuvat kesän aikana, on ne hyvä toimittaa vasta elokuun alussa.

Katso ohjeet tulotietojen toimittamiseen Varhaiskasvatusmaksut -sivulta kohdasta "Tulotietojen ilmoittaminen". 

Omavastuuseen vaikuttavat tulot tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Palvelusetelin arvo tulee tarkistaa seuraavissa tilanteissa:

  • lapsen palveluntarve muuttuu
  • perheen tulojen muuttuessa olennaisesti (+/- 10 %)
  • perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu, perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
  • huoltaja tai puoliso jää äitiysvapaalle, huoltaja tai puoliso jää työttömäksi

Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee itse irtisanoa edellä mainitut tuet, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän sekä kotihoidon tuen voi käydä päättämässä Kelan nettisivulla.

Lisätietoja:
varhaiskasvatuksen johtaja puh. 050 5681 907
varhaiskasvatuksen palvelusihteerit puh. 044 4972 311 ja 044 4972 312