Kirkonseudun asuinalue

Asemakaavahankkeen tavoitteena on rakentaa uusi asuinalue Kempeleen keskustan alueelle, jossa yhdistyy urbaanin ja maaseutuasumisen parhaat puolet. Alueen asemakaavoittaminen täydentää ja tiivistää Kempeleen taajamarakennetta.

Asemakaavan valmistuessa uudella asuinalueella on monipuolinen tonttitarjonta: omakotitontteja sekä yhtiömuotoista asumista erillispientaloista rivitaloihin peltomaiseman äärellä. Asemakaavatyössä kiinnitetään erityistä huomioita suunnittelualueen maisema-arvoihin.

Toteutuessaan asemakaava tarjoaa Kempeleen taajaman länsipuolelta laadukkaita asumisen tontteja hyvien palvelujen äärellä.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 3.1. - 2.2.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.12.2017

1. yleisötilaisuus ke 31.1.2018

2. yleisötilaisuus ma 19.3.2018

Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtäville:

Kuulutus: Kirkonseudun asuinalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen 20.6.-31.8.2018

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.6.2018

Asemakaavaluonnos  20.6.-31.8.2018

Selostusluonnos sekä liitteet 2 ja 5 20.6.-31.8.2018

Ote ajantasa-asemakaavasta

Lomakepohja mielipiteelle

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Kuulutus: Kirkonseudun asuinalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen kuuleminen 27.3.-26.4.2019

Asemakaavaselostus

Asemakaavaehdotuskartta (liite 6)

Rakennustapaohje (liite 12)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.3.2019 (liite 3)

Vuorovaikutus Kirkonseudun asuinalueen kaavahankkeessa (liite 9)

Kulttuuriympäristövaikutusten arviointi (liite 10)

Kirkonseudun asemakaavahankkeen liikenneselvitys (liite 11)

OAS-vaiheen palautteet ja vastineet käsitelty kunnanhallituksessa 4.6.2018 ja luonnosvaiheen palautteet ja vastineet käsitelty kunnanhallituksessa 12.3.2019, linkki pöytäkirjasivulle

Asemakaavan seurantalomake ja rekisterikarttaote

3. Kaavamuutoksen hyväksyntä:
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 3.6.2019 (§50), linkki pöytäkirjaan

4. Kaavamuutoksen voimaantulo:
Kuulutus: Voimaantulo 11.12.2019

Voimaantullut asemakaavakartta ja kaavaselostus

Vuorovaikutus Kirkonseudun asuinalueen kaavaprosessissa

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija Laura Felin
p. 040 4860 394

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä
p. 040 5452 383

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Sitova rakennustapaohje