Zatelliitin poikittaisyhteys

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan kaksivaiheisena prosessina.
Kaavaprosessin vaiheet kartalla

Ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen, kun Kempeleen kunnan valtuusto hyväksyi 1. vaiheessa kumotut ja 2. vaiheeseen jäävät korttelialueet 8.9.2014.
Ensimmäisen vaiheen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen koski keskustan kortteleita 3041 - 3048 ja Linnakankaan kortteleita 26116 - 26117, niihin liittyviä katu-, viher-, liikenne- ja rautatiealueita sekä maa- ja metsätalousalueita.

1. vaiheen kaava-aineisto

Toisessa vaiheessa asemakaavan muutoksen kohteena ovat keskustan korttelin 3040 tontti 3 sekä korttelit 3049 ja 3051 ja Linnakankaan kortteli 26150 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet. Asemakaavalla muodostuvat toisessa vaiheessa korttelit 3049 - 3056 ja 26150 sekä niihin liittyvät katu-, viher- ja maatalousalueet.

2. vaiheen kaava-aineisto

Lisätietoa

Yhteystiedot