Kunnantalon alue

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt Kempeleen kunnantalon kiinteistöstä luopumisesta ja purkamisesta sekä asemakaavamuutoksen käynnistämisestä alueella. Kaavamuutoksesta ja sen tavoitteista on keskusteltu valtuustoseminaarissa ja Kempeleen kunnan valiokunnissa. Kaavaprosessissa tutkitaan palautteessa ja ohjauksissa esiin nousseita kehittämisaihioita ja määritellään kunnantalon alueelle uusi käyttötarkoitus.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 21.5.2018 § 164 pöytäkirjaan

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 20.6.-31.8.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2018

Ensimmäinen valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavarunkojen kuuleminen:

Kunnantalon asemakaavahankkeen valmistelu on edennyt. Kaavarunkotyö toimii varsinaisen kaavaluonnoksen valmistelun pohjana, jonka laatiminen aloitetaan kaavarungoista saadun palautteen jälkeen. Kaavarunkojen kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta viranomaisilta, kuntalaisilta ja muilta osallisilta  mahdollisimman varhain kaavan valmisteluvaiheessa.

Kutsu: Kaavarunkoja esitellään yleisötilaisuudessa ke 28.11.2018 klo 17.30–19.00 kunnan valtuustosalissa (os. Asemantie 1), jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide laadituista kaavarungoista.

Viranomaisten kuuleminen: 21.11.-7.12.2018, linkki kunnanhallituksen 5.11.2018 § 344 pöytäkirjaan

Kaavarunkoluonnokset 5.11.2018

Kaavarunkoselostus 6.11.2018

Toinen valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Asemakaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu asumisen, toimistojen ja kaupan sekä yleisten rakennusten kortteleita. Liikennealueita osoitetaan aluetta palvelevalle sekä läpiajoliikenteelle. Suunnittelualueen pinta-ala on kaikkiaan noin 5,3 hehtaaria. Korttelialueiksi on osoitettu kaavassa 3,1 hehtaaria ja yleisiksi alueiksi on 2,2 hehtaaria. Pääkäyttötarkoitukseltaan asumisen korttelialuetta on yhteensä 2,2 ha ja rakennusoikeutta noin 19000 k-m2, pääkäyttötarkoitukseltaan muuta kuin asumisen aluetta on yhteensä 0,9 ha ja rakennusoikeutta noin 5400 k-m2. Luonnoksen mukainen kaavamuutos toteutuessaan mahdollistaa noin 380 uutta asukasta ja yli 200 työpaikkaa.

Kunnanhallituksen päätös valmisteluvaiheen aineiston nähtävillepanosta, 5.10.2020 § 254

Kuulutus: Kunnantalon alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.10.2020

Asemakaavaluonnos 21.10.-20.11.2020

Asemakaavaselostusluonnos

OAS- ja kaavarunkovaiheessa saapuneet viranomaislausunnot

Rekisterikarttaote

Lomakepohja mielipiteelle

Selvityksiä

Raideliikennemeluselvitys 16.6.2017, Promethor
Tärinäselvitys 1.6.2017, A-insinöörit
Kunnantalon ja Ollakan asemakaavan tärinäselvitys 29.7.2019, A-insinöörit
Kunnantalon asemakaava, tärinäntorjunta 20.12.2019, A-insinöörit

Palautelomake

Voit antaa palautetta kunnantalon alueen asemakaavahankkeesta koko kaavaprosessin ajan. Palaute ohjautuu kunnan kaavoitukseen.
Huomaa, että kunnanhallituksessa käsiteltäviksi tarkoitetut kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee osoittaa kunnan kirjaamoon virallisina kaavaprosessin kuulemisaikoina.

Tämä kenttä on pakollinen.

Yhteystietoni

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä
p. 040 5452 383

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Yleisötilaisuudet

Kutsu hankkeen 3. yleisötilaisuuteen

Kempeleen kunnan kaavoitus kutsuu kuntalaiset virtuaaliyleisötilaisuuteen, jossa esitellään asemakaavaluonnos.

Yleisötilaisuus pidetään tiistaina 27.10.2020 klo 17-18.30 koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin Teams-palvelulla. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen kaavoituksen sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@kempele.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse osallistumisohjeet ja liittymislinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä. Osallistumiseen tarvitaan tietokone tai älypuhelin sekä nettiyhteys.

Hankkeen 2. yleisötilaisuus

Kaavarunkoja esiteltiin 28.11.2018 kunnan valtuustosalissa (os. Asemantie 1), jolloin kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa oma mielipide laadituista kaavarungoista. 

Hankkeen 1. yleisötilaisuus

Hankkeen 1. yleisötilaisuus 23.8.2018 keräsi parikymmentä innokasta asukasta ideoimaan alueen tulevaa maankäyttöä. Kooste tilaisuudesta

Kuntapilotti-hanke

Kempele on mukana Ympäristöministeriön käynnistämässä Kuntapilotti-projektissa, jossa kehitetään tietomallipohjaista kaavaa ja digitalisaatiota alueidenkäytön suunnittelussa. Kunnantalon alueen kaavaprojektissa testataan uusia teknisiä ratkaisuja digitalisen kaavatiedon tuottamiseksi.