Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjaus tarjoaa perheille tukea arjen sujumiseen, vanhemmuuden, lasten kasvatuksen ja parisuhteen haasteisiin. Työmuotoina ovat mm. keskustelut, kotikäynnit, palveluohjaus, verkostoyhteistyö ja vertaisryhmät. Myös varhaiskasvatushenkilöstön konsultointi kuuluu perheohjaajan työhön.

Varhaiskasvatuksen perheohjaus pohjautuu avoimuudelle, rehellisyydelle ja luottamuksellisuudelle ja työtä ohjaa kunnioitus perhettä kohtaan. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja on osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja käy lapsiryhmissä kunnan päiväkodeissa. Perheet voivat itse olla yhteydessä perheohjaajaan tai yhteydenotto voi tapahtua työntekijän kautta perheen luvalla.

1.6.-31.12.2022 välisenä aikana ota ystävällisesti yhteyttä neuvolan perhetyöntekijään p. 044 497 2228.