Sisältö

Läksyparkki

LÄKSYPARKKI 3.-9. luokat

Läksyparkkitoiminnalla pyritään tukemaan oppilaan kotitehtävien tekoa ja yleistä koulunkäyntiä. Läksyparkki toimii ti, ke ja to klo 14-16 yläkoulun luokassa 2232. Parkin valvojina toimivat koulunkäyntiohjaajat Seppo Rantala, Ritva Keskitalo ja Ritva Korvela.

Toiminta perustuu seuraaviin perusopetuslain pykäliin: * Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (Perusopetuslaki 35 §). * Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtävänsä (Perusopetuslaki 36 §).

Tarvittaessa koulunkäyntiohjaaja tai opettaja voi saattaa oppilaan läksyparkkiin. Läksyparkissa läksyt tehdään aikuisen valvonnassa. Opettaja voi lähettää oppilaan läksyparkkiin tekemään sairauden, luvattoman poissaolon tai unohtamisen vuoksi tekemättä jääneet tehtävät ja kokeet. Läksyparkkitoiminta ei ole tukiopetusta, vaan muuta opiskeluun annettavaa yleistä tukea.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584