Sisältö

Läksyparkki

LÄKSYPARKKI 3.-9. luokat

Läksyparkkitoiminnalla pyritään tukemaan oppilaan kotitehtävien tekoa ja yleistä koulunkäyntiä. Läksyparkki toimii ti, ke ja to klo 14-16 yläkoulun luokassa 2232. Parkin valvojina toimivat koulunkäyntiohjaajat Seppo Rantala, Ritva Keskitalo ja Ritva Korvela.

Toiminta perustuu seuraaviin perusopetuslain pykäliin: * Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (Perusopetuslaki 35 §). * Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtävänsä (Perusopetuslaki 36 §).

Tarvittaessa koulunkäyntiohjaaja tai opettaja voi saattaa oppilaan läksyparkkiin. Läksyparkissa läksyt tehdään aikuisen valvonnassa. Opettaja voi lähettää oppilaan läksyparkkiin tekemään sairauden, luvattoman poissaolon tai unohtamisen vuoksi tekemättä jääneet tehtävät ja kokeet. Läksyparkkitoiminta ei ole tukiopetusta, vaan muuta opiskeluun annettavaa yleistä tukea.