Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaiden koulupäivien aikana koulualueella ja osallistuttaessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella, esimerkiksi luokkaretkillä, leirikouluissa ja työssäoppimisessa.

 • koulualue kattaa koulurakennusten välittömän läheisyyden, ulkovälituntialueet sekä rakennusten välillä kulkemiseen määrätyt reitit.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa ensisijaisesti kasvatuskeskustelu (perusopetuslaki 35 a§). Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa voidaan ottaa käyttöön kurinpidolliset toimet perusopetuslain 36§ mukaisesti.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
 • Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Oppilaalla on velvollisuus noudattaa hyviä tapoja ja koulun järjestyssääntöjä

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Yleiset käytöstavat

 • Olemme kohteliaita toisia kohtaan
 • Pidämme yllä kohteliaita käytöstapoja
 • Tervehdimme toisiamme ja kutsumme toisiamme omilla nimillä
 • Kannustamme toisiamme
 • Ketään ei kiusata ja kaikki otetaan mukaan.
 • Säilytämme ulkovaatteita ja -kenkiä niille kuuluvissa paikoissa
 • Makeiset, snacksit, mehut ja virvoitusjuomat ovat kielletty
 • Teknologisten laitteiden käyttö (esim. kännykät ja kuulokkeet) on 1.-6. -luokan oppilailta koulupäivän aikana kielletty, ellei opettaja sallin niiden käyttöä opetustarkoituksessa.

Oppitunnit

 • Annan kaikille opiskelurauhan keskittymällä opetukseen ja työskentelyyn
 • En pidä päähinettä enkä huppua päässä oppitunnilla
 • Teknologisten laitteiden (esim. kännykät ja kuulokkeet) käyttö oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja salli niiden käyttöä opetustarkoituksessa.
 • Teknologisia laitteita (esim. kännykkä ja kuulokkeet) tulee säilyttää oppituntien ajan repussa tai opettajan erikseen osoittamassa paikassa.
 • Plagiointi ja lunttaaminen on kielletty

Välitunnit

 • Oppitunnin päätyttyä siirryn välitunnille reippaasti
 • Välituntialueelta poistuminen on kielletty
 • Noudatan välitunnilla koulun järjestyssääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.
 • En vaaranna omaan enkä toisten turvallisuutta.
 • Siirryn oppitunnille välittömästi välitunnin päätyttyä.
 • Välituntivalvojalla on oikeus lopettaa toiminta turvallisuussyistä

Siisteys ja ympäristö

 • Huolehdin omista ja yhteisistä välineistä sekä yhteisistä tiloista
 • Oppilailla korvausvelvollisuus rikotusta omaisuudesta
 • Ruokalassa
  • Annan toisille mahdollisuuden rauhallisen ruokailuun
  • En pidä päällä ulkovaatteita, enkä käytä päähinettä enkä huppua
  • En tuo ruokalaan reppua
  • Teknologisten laitteiden (esim. kännykkä, kuulokkeet) käyttö on kielletty

Turvallisuus

 • Koulualueelta poistuminen kouluaikana on ilman lupaa kielletty
 • Koulusta poistuminen kesken koulupäivän vaatii opettajan ja huoltajan luvan.
 • Jokainen oppilas on omalla toiminnallaan vastuussa turvallisuuden toteutumisesta
 • Energiajuomat, teräaseet, päihteet sekä muut vaaralliset esineet ja aineet ovat kielletty
 • Vastuullinen ja turvallinen somen käyttö
 • Toisesta otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Plagiointi ja lunttaaminen – Toimintamalli

 • Opettaja päättää tuotoksen / kokeen uusintatavasta.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun henkilökuntaa sekä oppilaita lukuvuoden alkaessa ja tarvittaessa lukuvuoden aikana. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan päivittäin ja mahdollisiin rikkeisiin puututaan järjestyssääntöjen mukaisesti. Järjestyssääntöjä päivitetään ja tarkistetaan lukuvuoden päätteeksi. Mikäli esille tulee selkeitä parannus- tai muutosehdotuksia, toteutetaan ne tarvittaessa kesken lukuvuoden.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.