Rakentaminen

Katujen rakentaminen

Uusien asuinalueiden kadut rakennetaan talousarvion puitteissa maankäytön tarpeiden mukaisesti. Tontin rakentajille pyritään järjestämään kulkukelpoinen väylä ennen kuin tontilla aletaan rakentaa. 

Katujen päällystäminen

Kaikki kadut kestopäällystetään. Uusien tonttikatujen päällystäminen toteutetaan, kun kadun tonteista on rakennettu valmiiksi 80 % tai määrärahojen puitteissa silloin, kun kadun liikennemäärät sitä edellyttävät. Vanhojen katujen päällystäminen edellyttää, että kadun rakenne on kunnossa. Perusparannettavat kadut pyritään päällystämään seuraavan vuoden aikana perusparannustöiden valmistumisen jälkeen.

Katujen peruskorjaus

Kunnan tavoitteena on saada huonokuntoisten katujen määrä vähenemään. Talousarvioon varataan varoja vanhojen peruskorjauksen tarpeessa olevien katujen kunnostamiseen.