Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö ei ole vain yhden toimialueen työtä, vaan kuuluu kaikille. Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena. Ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Pitkäjänteinen ehkäisevä päihdetyö vähentää inhimillistä kärsimystä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta sekä väestöryhmien välisiä terveyseroja, lisää työn tuottavuutta ja varmistaa väestön työ- ja toimintakyvyn tulevaisuudessa. Tässä toimintaohjelmassa on kuvattu eri toimialojen ehkäisevää päihdetyötä. Perinteisten yhteistyön muotojen lisäksi tarvitaan uudenlaista verkostoitumista ja uutta kumppanuutta. Yhteinen ymmärrys syntyy vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.


Hyvä harrastus hyvässä porukassa ja uuden oppiminen ovat mielenterveyttä tukevia asioita ja voivat olla avuksi erilaisten riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä tai hoidossa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ahdistaako somen selailu tai tietokoneella jumittaminen? - Digiriippuvuudet 

Digitaaliset riippuvuudet -kokonaisuus tarjoaa tietoa, vertaisuutta ja tukea ongelmalliseen digipelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Toiminta on osa Sosped-säätiön toimintaa ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista. 

Stumppi 

Tukea tupakoinnin lopettamiseen. Palvelun tuottaa Hengitysliitto. 

Pikkutöppöset onnistumiseen 

Maksutonta lisätukea tupakoinnin ja nikotiinituotteiden lopettamiseen raskaana oleville ja pikkulasten vanhemmille verkon kautta (viikko-chat, ammattilaisneuvontaa). Palvelun tarjoaa Filha ry. 

Tervetuloa alkoholinkäytön vähentämisen omahoito-ohjelmaan! | Mielenterveystalo.fi 

Tuntuuko sinusta, että käytät liian paljon alkoholia? Haluatko vähentää alkoholinkäyttöäsi, pitää siitä taukoa tai lopettaa sen kokonaan? Tämä ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka ovat huolissaan alkoholinkäytöstään tai haluavat pohtia suhdettaan alkoholiin. 

Päihdelinkki.fi | Kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista (paihdelinkki.fi) 

Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille. Palvelun tuottaa A-klinikkasäätiö. 

Dopinglinkki 

Tietoa dopingaineiden haitoista kuntourheilussa. Myös nimetön ja maksuton neuvontapalvelu. Palvelun tuottaa A-klinikkasäätiö. 

Oiva hyvinvointiohjelma 

Hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oiva sopii esimerkiksi stressin, alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen. Harjoitukset perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin. Palvelun tuottaa Mieli ry. 

Aikuiset | Mielenterveystalo.fi 

Mielenterveystalon eri teemoista löydät sisältösivuja liittyen eri mielenterveyden aiheisiin. Omahoito-ohjelmia voi käyttää riippumatta siitä, onko sinulla diagnoosia vai ei. Suurin osa ohjelmista ovat lieviä ja keskivaikeita oireita varten. Ehkäisevän päihdetyön ohjelma