Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö ei ole vain yhden toimialueen työtä, vaan kuuluu kaikille. Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena. Ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Toimintaohjelman keskeisenä ideana on, että yhteisöllistä hyvää vahvistamalla voimme parhaiten tukea erityisesti lasten ja nuorten päihteettömyyttä sekä lykätä päihteiden käytön aloittamista. Tämä edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä, uusia toimintatapoja ja kohderyhmän mukaan ottamista toiminnan kaikissa vaiheissa. Lisäksi edellytetään, että toimijat ymmärtävät oman roolinsa ja mahdollisuutensa ehkäisevän päihdetyön tekijöinä ja että heillä on käsitys kunnassa toteutettavan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudesta.

Pitkäjänteinen ehkäisevä päihdetyö vähentää inhimillistä kärsimystä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta sekä väestöryhmien välisiä terveyseroja, lisää työn tuottavuutta ja varmistaa väestön työ- ja toimintakyvyn tulevaisuudessa. Tässä toimintaohjelmassa on kuvattu eri toimialojen ehkäisevää päihdetyötä. Perinteisten yhteistyön muotojen lisäksi tarvitaan uudenlaista verkostoitumista ja uutta kumppanuutta. Yhteinen ymmärrys syntyy vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen ryhmä on työstänyt toimintaohjelmaa ajalla 31.1.-13.5.2020. Toimintaohjelman työstöstä on vastannut kunnanjohtajan toimeksiannosta kehitysjohtaja Antti Peisterä. Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen ryhmä on hyväksynyt toimintaohjelman 13.5.2020. Palveluvaliokunta on 2.6.2020 on saattanut ohjauksellaan toimintaohjelman kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 15.6.2020. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma otetaan kunnassa käyttöön alkaen 1.8.2020.

Ehkäisevän päihdetyön ohjelma