Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

1.- 2.- LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHO

Koululla toimii Kempeleen kunnan ylläpitämä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta. Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajina koulullamme ovat koulunkäyntiohjaajat Sari Hirvasniemi, Armi Kauttio, Raija Kukkonen ja Jyrki Muhonen. Ketolanperän koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetusta täydentävän päivähoidon vastuuohjaaja on Armi Kauttio.

Ketolanperän koululla aamupäivätoimintaa järjestetään kello 7.00 - 10.00 ja iltapäivätoimintaa kello 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Kerho on tarkoitettu 1.–2. luokan oppilaille.

Toiminnan tavoitteena on kotien ja koulun kasvatustyön tukeminen. Opetushallituksen perusteissa on annettu päälinjaukset iltapäivätoiminnan sisällöstä. Sisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon käytettävissä olevat tilat, ryhmän koko ja lapsen tarpeet ja omat toiveet.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä lauantaityöpäivinä, eikä iltapäivätoimintaa lukukauden päättöpäivinä.

Kerhon ohjaajat toimittavat kerholaisten vanhemmille lukuvuoden alussa kerhotiedotteen, josta selviää toimintaperiaatteet ja -käytännöt. Kempeleen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaan pääset tutustumaan osoitteessa:

http://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html

ESIKOULULAISTEN HOITO

Esiopetuksessa oleville lapsille aamu- ja iltapäivähoito järjestetään lukuvuonna 2022-2023 koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoimintana kello 6:30 – 17.00 välisenä aikana Ketolanperän koulun tiloissa koulun toiminta-aikoina.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat lähihoitaja/koulunkäyntiohjaaja Armi Kauttio (p. 044-4972262) sekä muut koulunkäynninohjaajat. Esiopetusikäisten loma-aikojen hoidosta vastaa Ylikylän päiväkodin johtaja Päivi Hurtig (050-4636 369).

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.