Linnakangastalon ympäristö

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueilla (112/026) korttelia 26136 ja korttelin 26216 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Suunnittelualueen laajuus on noin 13 ha. Asemakaavahankkeen tarkoitus on mahdollistaa koulu- ja päiväkotitoimintojen laajentuminen vastaamaan Linnakankaan koulupiirin tulevia tarpeita. Kaavassa tarkastellaan opettajien paikoituksen sijoittamista koulutontin läheisyyteen sekä mahdollistetaan liikuntapalveluihin liittyviä rakennuksia Linnalähteen puistoon.