Paikan hakeminen, irtisanominen sekä tuntisopimuksen muuttaminen

Kunnallista ja yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa sekä esiopetusta haetaan sähköisesti kunnan verkkosivuilta. 
Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Tästä poikkeuksena on äkillinen työllistyminen, koulutuksen tai opiskelun vuoksi ilmennyt äkillinen hoidon tarve tai muu syy, jota ei ole voitu ennakoida. Tällöin varhaiskasvatushakemus on tehtävä 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden jättöpäivästä lukien.

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan Edlevo-sovelluksella. Ohje löytyy täältä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat ilmoittavat irtisanomisen omaan päiväkotiinsa.

Lisätietoa eri hoitovaihtoehdoista:


Tuntisopimuksen muuttaminen

Voit muuttaa oheisella lomakkeella aiemmin ilmoittamasi tuntisopimuksen (palveluntarve). Päätös tehdään vähintään viidelle kuukaudelle. Palveluntarve voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken kauden vain perustellusta syystä (perhe- opiskelu- tai työtilanteen muuttuminen). Palveluntarvetta muutetaan myös, mikäli perhe toistuvasti ylittää valitsemansa hoitoajan. Muistathan jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen. Lisätietoa löydät täältä, kohdasta Tuntiperusteiset maksuluokat. Yksityisten päiväkotien asiakkaat ilmoittavat palveluntarve muutokset suoraan omaan päiväkotiinsa.

Palveluntarpeen muutos -lomake


Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajaan:

Aini Lukkari p. 050 4636 340

Länsipuolen kunnalliset ja yksityiset päiväkodit

 • Sarkkirannan päiväkoti
 • Santamäen päiväkoti
 • Kirkonkylän päiväkoti
 • Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
 • ViksuVekara (yksityinen päiväkoti)

Itäpuolen kunnalliset ja yksityiset päiväkodit sekä kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito

 • Ylikylän päiväkoti
 • Honkasen päiväkoti
 • Kokkokankaan päiväkoti
 • Pikkukokon päiväkoti (ympärivuorokautinen)
 • Linnakankaan päiväkoti
 • Touhula Liikuntapäiväkoti Kempele (yksityinen päiväkoti)
 • Norlandia Luonnossa kotonaan Halinaperot (yksityinen päiväkoti)
 • TouhuVekara (yksityinen päiväkoti)
 • Englanninkielinen päiväkoti ICEC (yksityinen päiväkoti)

Avoimeen varhaiskasvatukseen hakevat voivat ottaa yhteyttä suoraan ko. yksiköihin.