Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Päätöksenteko

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Kempeleen kunnassa siirryttiin vuoden 2009 alussa uuteen toimintamalliin, ja siinä yhteydessä luovuttiin lautakunnista, lakisääteisiä lautakuntia lukuun ottamatta. Valtuuston työskentelyä ohjaamaan perustettiin neljä valiokuntaa: elinvoimavaliokunta, palveluvaliokunta, resurssivaliokunta ja yhteisöllisyysvaliokunta (aik. itsehallintovaliokunta). Valiokuntien varsinaisten jäsenten tulee olla kunnanvaltuutettuja, näin valtuutetut saadaan mukaan päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa.

Kempeleen kunnan päätöksentekoa ohjaavat ohjesäännöt löytyvät Säännöt ja suunnitelmat -sivulta.