Vaalit

           

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021 klo 16 mennessä
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Kempeleessä:

Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1, Kempele

ke-pe 26.5.-28.5.2021 klo 9-20
la 29.5. klo 9-18
su 30.5. klo 12-18
ma-pe 31.5.- 4.6. klo 9-20
la 5.6. klo 9-18
su 6.6. klo 12-18
ma-ti 7.-8.6. klo 9-20

Kirkonkylän koulu Koulutie 4, Kempele (käynti D-talo, ovi nro 11)

ke-pe 26.5.-28.5.2021 klo 9-20
la 29.5. klo 9-18
su 30.5. klo 9-18
ma-pe 31.5.- 4.6. klo 9-20
la 5.6. klo 9-18
su 6.6. klo 9-18
ma-ti 7.-8.6. klo 9-20

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestysalueet ja -paikat Kempeleessä:

1. Ylikylän äänestysalue: Ylikylän koulu, Nerolantie 4, klo 9-20
2. Kuntakeskuksen äänestysalue: Kirkonkylän koulu, Koulutie 4, klo 9-20 (käynti D-talo, liikuntasali)
3. Kirkonkylän äänestysalue: Kirkonkylän koulu, Koulutie 4, klo 9-20 (käynti D-talo, liikuntasali)
4. Kokkokankaan äänestysalue: Linnakangastalo, Linnakaarto 20, klo 9-20

Äänestäminen kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeutettu voi äänestää kuntavaaleissa yhdellä seuraavista tavoista:

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään 1.6.2021 klo 16.00 mennessä, puh.040-5465726 tai 040-1839793. Kotiäänestykseen voi myös ilmoittautua täyttämällä oheisen lomakkeen,  tallentamalla sen sekä toimittamalla osoitteella kirjaamo@kempele.fi. Kotiäänestyslomake, pdf-tiedosto.

Kirjeäänestys

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

oikeusministeriön vaalit -sivusto

Lisätietoja

Vaalipalvelunumero äänestäjille
0800 9 4770 (fi)
0800 9 4771 (sv
)

WhatsApp-viestipalvelu
050 438 8730

Palvelunumeroiden aukioloajat:
18.1.–25.5. arkisin klo 8–16

Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.

 

Kempeleen kunta:
vaalit@kempele.fi

Lisätietoa