Aamu- ja iltapäivätoiminta

1.-2.LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

Kempeleen kunta tarjoaa perusopetuksen 1. ja 2. luokkien sekä perusopetuslain 17 §:n 2 mom mukaisen erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lukuvuoden 2022 - 2023 aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistyy koulun alkaessa Ylikylän koulussa alkuopetusluokkien yhteydessä toimivassa luokkatilassa. Toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 21.3.2016 hyväksymää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Toiminnan järjestämisestä vastaa palveluvaliokunta ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Toiminnan koulukohtaisesta toteuttamisesta vastaa rehtori ja käytännön toteutuksen vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Marjo Kangas.

Kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaan voi tutustua kunnan sivuilla osoitteessa https://www.kempele.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html

Aamu- ja iltapäivätoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä, sosiaalista vuorovaikutusta sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Opetushallituksen määrittämien perusteiden mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

• Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen

• Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

• Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen

• Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen.

Toiminnan aukioloajat ovat aamupäivätoiminnassa klo 7.00 - 10.00 sekä iltapäivätoiminnassa klo 17.00 asti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta.

Yhteystiedot: apulaisrehtori Marjo Kangas p. 050-4636636

Vastuuohjaaja Kylli Ollikainen p. 040-8274365

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat p. 050-3169459 tai p. 050-4636619.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.