Sisältö

Aamu- ja iltapäivätoiminta

1.-2.LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

Kempeleen kunta tarjoaa perusopetuksen 1. ja 2 luokkien ja perusopetuslain 17 §:n 2 mom mukaisen erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivitykset. Toiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 6.6.2011 hyväksymää Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelma löytyy koulun kotisivuilta osoitteesta: http://edu.kempele.fi/ylikyla/koulu/apiptoiminta.html

Maksut alkaen 1.8.2012 löytyvät osoitteesta: http://www.kempele.fi/fi/asukkaalle/koulut/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html

Ylikylän koulun Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Matti Räty p. 050-4636 636. Toiminta järjestetään pääkoulun tiloissa ja ohjaajat tavoittaa p. 050-4636619.

Aamupäivätoiminta
Aamupäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta klo 7.00 -10.00 välisenä aikana. Toimintaa varten on tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti. Aamulla ei tarjota aamupalaa.

Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä, sosiaalista vuorovaikutusta sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä lauantaityöpäiviä lukuun ottamatta klo 11-17 välisenä aikana. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä lukukausien päättöpäivinä. Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan, mikäli toiminta hänen kohdallaan jatkuu klo 14 jälkeen.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584