Sisältö

Kaavaprosessi

Kaikilla kaavoilla on samanlainen kaavaprosessi. Kaavoitus käynnistyy kunnanhallituksen päätöksellä ja päättyy viralliseen voimaantulokuulutukseen. Kaavahankkeen aikana toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutusta. Kunta on kaavan laatija ja kaavan osallisia ovat kaikki, joiden elinympäristöön kaavahanke vaikuttaa.Kaava-asiakirjat ovat kaavaprosessissa virallisesti nähtävillä yleensä kaksi kertaa, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Näissä kuulemisvaiheissa kaikilla kuntalaisilla ja muilla osallisilla on lain määräämä vaikutusmahdollisuus kaavan sisältöön. Kaavahankkeen aikana järjestetään viranomaisneuvotteluita ja työpalavereita teknisten toimijoiden kanssa. Merkittävissä kaavoissa järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Laki edellyttää myös riittäviä perusselvityksiä ja kaavan toteuttamisen jälkeisten vaikutusten arviointia. Molemmissa tarkastellaan mm. luontoa ja maisemaa, kulttuuriympäristöä, yhdyskuntatalousta, liikennettä ja muuta rakennettua ympäristöä.