Osallistuva budjetointi Kempeleessä

Kempeleen kunta varaa osallistuvaan budjetointiin 25.000 euroa vuonna 2024.

Voit keskustella sosiaalisessa mediassa Kempeleen osallistuvasta budjetoinnista tunnisteella #munkempele.


Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Kempeleen kunnan asukkaat saavat päättää määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. Mikäli määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saavat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tulee huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se on tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestävät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan kuluvan vuoden aikana.


Kempeleen vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt ja äänestystulos on selvillä. Ääniä annettiin yhteensä huimat 967 ja voittajaksi valikoitui 217 äänellä pelikenttä Metsärinteelle.

Kolmen kärki:

Pelikenttä Metsärinteelle (217 ääntä)
Leton laavun ja retkeilypolun kunnostus (199 ääntä)
Nuorten Kempele - nuorisotilat Kirkonkylän koululle (157 ääntä)

Voittanut ehdotus:

Metsärinteelle rakennetaan pelikenttä, johon kunta hankkii mm. jalkapallomaalit. Pelikentän toteutus otetaan osaksi ensi vuoden talousarviota.

Kempeleen osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt ja äänestystulos on selvillä. Ääniä annettiin yhteensä 278 ja kolmen eniten ääniä saaneiden ehdotuksien kesken käytiin tiukka kamppailu. Voittajaksi valikoitui muutaman äänen kaulalla lasten luontopolku.

Kolmen kärki:

  • Lasten luontopolku (59 ääntä)
  • Puistoalueiden lisääminen ja viihtyvyyden parantaminen (56 ääntä)
  • Linnalammen viihtyisyyden parantaminen (54 ääntä)

Voittanut ehdotus:

Lasten luontopolku: Köykkyriin tehdään lasten oma luontopolku, jonka varrella tulee olemaan erilaisia lapsille suunnattuja toimintapisteitä ja polulle luodaan oma tarina, jota polkua kiertämällä voi seurata. Luontopolun toteutus otetaan osaksi ensi vuoden talousarviota ja Kempeleen lapset osallistetaan luontopolun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolme Kempele-aiheista tuotepalkintoa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kiitos ehdotuksia antaneille ja niitä äänestäneille osallisuudesta!

Lisätietoa