Osallistuva budjetointi Kempeleessä

Kempeleen osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnissä. Voit antaa äänesi 16.10. saakka. Äänestyksessä ovat mukana kuntalaisten tekemät ehdotukset, jotka on mahdollista toteuttaa 15 000 euron budjetilla. Äänestyksen voittanut ehdotus toteutetaan vuoden 2023 aikana. Mikäli voittaneen ehdotuksen toteuttamisen jälkeen rahaa on jäljellä, pyritään myös toiseksi tullut ehdotus toteuttamaan.

Äänestettävät ehdotukset:

  • Pilke-puiston ulkokuntosalin kehittäminen
  • Pyöräparkkeja eri puolille Kempelettä
  • Lasten luontopolku
  • Painepesurilainaamo
  • Kuntalaisen olohuone
  • Katetut penkit Linnakankaan kentälle
  • Linnalammen viihtyisyyden parantaminen
  • Levähdyspenkkejä terveyskeskukselle
  • Puistoalueiden lisääminen ja viihtyvyyden parantaminen


Äänestys suoritetaan sähköisesti. Äänestämään pääset tästä.

Arvomme äänestäneiden kesken kolme Kempele-aiheista tuotepalkintoa. Jos tekemäsi ehdotus ei ole äänestettävien ehdotusten listalla, voit pyytää lisätietoja ehdotuksesi hylkäämisen syystä palautelomakkeen kautta osoitteessa www.kempele.fi/palaute.

Taustaa

Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Vuonna 2023 Kempeleen asukkaat saavat päättää 15 000 euron suuruisesta määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. Mikäli määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saavat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tulee huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se on tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestävät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Voit keskustella sosiaalisessa mediassa Kempeleen osallistuvasta budjetoinnista tunnisteella #munkempele.

Lisätietoa