Osallistuva budjetointi Kempeleessä

2023

Kempeleen kunnan vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe on päättynyt! 

Määräaikaan mennessä ideoita saapui 90 kappaletta. Kunnan eri yksiköt ovat käyneet ideat läpi ja valmistellut niitä, samalla yhdistäen samankaltaisia ideoita.

Kempeleen kunta on varannut osallistuvaan budjetointiin 25.000 euroa vuonna 2023.

Äänestysvaihtoehtoina esiteltiin seuraavat 11 ideaa. Kiitokset kaikille hienoista ehdotuksista!

• Nuotiopaikka Sarkkirannan liikuntakeskukseen
• Leton laavun ja retkeilypolun kunnostus
• Marjakammin laavun kunnostus
• Kello ja lämpötilanäyttö Köykkyrin stadionille
• Pelikenttä Metsärinteelle
• Graffitiseinä
• Leuanvetotelineet leikkipuistoihin
• Uimakouluja lapsille ympärivuotisesti
• iWall-peliseinä
• Nuorten Kempele – nuorisotilat Kirkonkylän koululle
• Biljardipöytä Kirkonkylän koululle

Arvomme äänestäneiden kesken kolme Kempele-aiheista tuotepalkintoa.

Jos tekemäsi ehdotus ei ole äänestettävien ehdotusten listalla, voit pyytää lisätietoja ehdotuksesi hylkäämisen syystä palautelomakkeen kautta osoitteessa www.kempele.fi/palaute.

Voit keskustella sosiaalisessa mediassa Kempeleen osallistuvasta budjetoinnista tunnisteella #munkempele.

 


Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Kempeleen kunnan asukkaat saavat päättää määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. Mikäli määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saavat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tulee huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se on tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestävät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan kuluvan vuoden aikana.


Kempeleen osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt ja äänestystulos on selvillä. Ääniä annettiin yhteensä 278 ja kolmen eniten ääniä saaneiden ehdotuksien kesken käytiin tiukka kamppailu. Voittajaksi valikoitui muutaman äänen kaulalla lasten luontopolku.

Kolmen kärki:

  • Lasten luontopolku (59 ääntä)
  • Puistoalueiden lisääminen ja viihtyvyyden parantaminen (56 ääntä)
  • Linnalammen viihtyisyyden parantaminen (54 ääntä)

Voittanut ehdotus:

Lasten luontopolku: Köykkyriin tehdään lasten oma luontopolku, jonka varrella tulee olemaan erilaisia lapsille suunnattuja toimintapisteitä ja polulle luodaan oma tarina, jota polkua kiertämällä voi seurata. Luontopolun toteutus otetaan osaksi ensi vuoden talousarviota ja Kempeleen lapset osallistetaan luontopolun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kolme Kempele-aiheista tuotepalkintoa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kiitos ehdotuksia antaneille ja niitä äänestäneille osallisuudesta!

Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Vuonna 2022 Kempeleen asukkaat saivat päättää 15 000 euron suuruisesta määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. 

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saivat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tuli huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritettiin toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatettiin jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se oli tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestivät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa