Viralliset kuulutukset

Järjestelmäasiantuntija

18.01.2021

Lue lisää

Metsärinteen Karhunlenkin alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

30.12.2020

Lue lisää

Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemakaavan laajennus - luonnoksen nähtäville asettaminen

30.12.2020

Lue lisää

Kempeleen asemakaavan muutos Pirilän alueelle, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

30.12.2020

Lue lisää

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

06.11.2020

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkinen kuulutus / Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

02.11.2020

Lue lisää

Hallituksen suositukset etätyöhön ja yleisötilaisuuksiin 15.10.

16.10.2020

Lue lisää