Jätetaksa 2024: Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu ja Pudasjärvi

ke jouluk. 20 10:44:00 2023

Kuulutus
OUKA/10532/02.05.00/2023, 15.12.2023

Jätetaksa 2024: Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu ja Pudasjärvi

Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2023 § 23 jätetaksan vuodeksi 2024.
Jätetaksa koskee Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Pudasjärven ja Oulun kuntia. Jätetaksassa
määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut.
Jätetaksa on nähtävillä 31.12.2023 saakka osoitteessa:
https://www.ouka.fi/jatehuolto/jatemaksut-ja-jatetaksa
Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 31.12.2023
mennessä yhdyskuntalautakunnalle siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / palvelupäällikkö Ilona Suppanen, p. 044 7033961