Zatelliitin 2-vaihe

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.-28.6. ja 29.7.-23.8.2013
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.6.2013

2.vaiheen valmisteluvaihe:

Asukas- ja yleisötilaisuus 2.11.2016 klo 17-19, valtuustosali, Asemantie 1
Kutsu ja kaavan suunnittelualueen rajaus, mielipiteen antomahdollisuus 17.10. - 2.11.2016
Asukastilaisuuden muistio 2.11.2016

2. vaiheen ehdotusvaihe:

Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus nähtävillä 14.12.2016 - 27.1.2017
Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 30.11.2016 (§347)
Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen 23.11.2015 liite, merkinnät (Zatelliitissa kma -alue)
Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaava
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2016
Muuttuva asemakaava
Asemakaavaehdotuskartta 30.11.2016
Asemakaavaselostus
Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet
Ote rekisterikartasta

2. vaiheen ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä:

Kuulutus: 2-ehdotusvaiheen asemakaavamuutos ja laajennus uudelleen nähtävillä 28.6.2017 - 16.8.2017
Kunnanhallituksen ehdotuskäsittely 19.6.2017 (§ 225), linkki pöytäkirjaan

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.6.2017
Muuttuva asemakaava
Asemakaavaehdotuskartta 13.6.2017
Asemakaavaselostus
Rakentamistapaohjeet
Asemakaavatonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet
Ote rekisterikartasta
Viranomaisneuvottelun muistio
Vastineet

Selvitykset:

Kempeleen kunnan kaupallinen selvitys, Ramboll 14.6.2017
Kempeleen kauppapaikkojen saavutettavuus, alustavia tuloksia, gradu, A. Nivala
Kempele-visio, 2010
Zatelliitin kaupalliset vaikutukset, NCC & Entrecon, 2008
Taajaman osayleiskaava 2040, liikenneverkkotarkastelu, Ramboll 2.6.2017
Taajaman osayleiskaava 2040, tärinäselvitys, A-Insinöörit 1.6.2017
Meluselvityksiä Zatelliitin alueelta
Rakennettavuusselvitys, Pöyry 12.12.2016, Tutkimuskartta, Tutkimusleikkaukset

2.vaiheen hyväksyntä:

Kunnanvaltuuston hyväksyntäpäätös kokouksessa 4.9.2017 (§ 84)

Voimaantullut asemakaavakartta ja kaavaselostus liitteineen

2.vaiheen voimaantulo:

Kuulutus: Voimaantulo 25.10.2017

 

Lisätietoa

Yhteystiedot